• Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

*****************************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

         Msze św. za śp. Mariana Króla, które będą odprawione w naszym kościele:

1) 29 września - godz. 19.00 (na cmentarzu) - zam. grupa znajomych z naszej Parafii

2) 20 października - godz. 17.00 - zam. Rycerze Kolumba z naszej Parafii

3) 24 października - godz. 18.00 - zam. Legion Maryi z naszej Parafii

4) 27 października - godz. 18.00 - zam. rodzina Wilczyńskich i Rozparów

5) 3 listopada - godz. 18.00 - zam. Dyrekcja i Pracownicy Szkoły w Łosieniu

6) 10 listopada - godz. 18.00 - zam. Kółka Różańcowe z Korczyna

7) 17 listopada - godz. 18.00 - zam. Koło Różańcowe z Łosienia

8) 22 listopada - godz. 18.00 - zam. Kółka Różańcowe z Łosienka

9) 24 listopada - godz. 18.00 - zam. Kółka Różańcowe z Łubnej

10) 28 listopada - godz. 18.00 - zam. Szafarze Komunii św. z naszej Parafii

11) 1 grudnia - godz. 18.00 - zam. Monika i Wiesław Sidło 

12) 8 grudnia - godz. 18.00 - zam. Kółko Różańcowe z Małogoskiego

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

         Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 • a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 • b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 • c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 • d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 • e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 • f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 • g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 21.09.2023

________________________

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KURS DLA FOTOGRAFUJĄCYCH

I FILMUJĄCYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH

20 października 2023 r. GODZ. 16.30

REFERAT KATECHETYCZNY – AULA I PIETRO

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Kielcach zaprasza osoby chcące filmować lub wykonywać zdjęcia podczas uroczystości religijnych w kościołach, na kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów. Na kurs zapraszamy kamerzystów i fotografów wyłącznie z diecezji kieleckiej! Prosimy o przesłanie zdjęcia (w formacie jak do dowodu osobistego) w wersji elektronicznej na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji www.diecezja.kielce.pl 

Przypominamy iż Konferencja Episkopatu Polski wydała w ubiegłych latach stosowne dokumenty. Nikt bez ważnego certyfikatu i aktualnej legitymacji (na odwrocie jest data i pieczęć Kurii Diecezjalnej) nie może wykonywać zdjęć i filmów w budynkach sakralnych podczas Mszy św. i nabożeństw.

(Prosimy o umieszczenie tej informacji w gablocie parafialnej i podanie wiernym do wiadomości w ogłoszeniach).

ks. Marcin Boryń

**************************************************************************************

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Wydział ds. Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Kielcach zaprasza kandydatów do sakramentu małżeństwa na KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE w dwóch formach i terminach.

Zajęcia będą się odbywać w Kielcach w Auli Studium Poradnictwa Rodzinnego przy Al. IX Wieków Kielc 15 (przy Domu Księży Emerytów):

20 - 22 października br. - rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00

- Katechezy połączone z warsztatami dla narzeczonych

Styczeń 2024 - rozpoczęcie 13 stycznia o godz. 10.00 (sobota)

- Katechezy w formie tradycyjnej.

Zapisy i zgłoszenia imienne tylko drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Stałe, cykliczne spotkania grup duszpasterskich i innych w naszej parafii (także w czasie wakacji):

 • W każdą niedzielę od godz. 15.00 do 16.00 - Godzina Miłosierdzia, wystawienie Najśw. Sakramentu i indywidualna adoracja.
 • W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 800 comiesięczna Msza św. w intencji Kółek Różańcowych.
 • W ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 1200 „Msza święta Rycerska”, czyli w intencji Rycerzy Kolumba. Spotkanie Rycerzy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1900.
 • W każdą II Niedzielę Miesiąca na sumie o godz. 1200 – Msza św. za Legion Maryi. Natomiast spotkania Legionu Maryi odbywają się co tydzień w dniach wyznaczonych na spotkaniu.
 • W każdą niedzielę o godz. 1715 odbywają się w sali pod plebanią mitingi AA.
 • W środy o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy.
 • W piątki po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 • W I Czwartek, I Piątek i I Sobotę miesiąca - Nabożeństwo o godz. 18.00

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 *****************************************************

W dzisiejszych czasach, gdy jest tak wiele rozwodów, święto takie jest bardzo potrzebne i dlatego pomysł na Dzień Męża i Żony. Święta, z którym utożsamiać się będą małżonkowie, którzy złożyli sobie wzajemną przysięgę przed Bogiem i pragną w niej wytrwać do końca życia.

Prawdziwy związek kobiety i mężczyzny musi być przypieczętowany Sakramentem Małżeństwa, który małżonkom daje siłę i jest początkiem nowej rodziny, w której wychowują się dzieci. Jest to najmniejsza komórka społeczna, która musi być szczególnie chroniona. Aby rodzina była silna, małżonkowie muszą wciąż dbać i pielęgnować swoją miłość, a także zachowywać wzajemną wierność.

Oczywiście nadal trzeba pamiętać, że najważniejszym świętem małżonków jest każda rocznica ich ślubu, którą świętować powinni szczególnie uroczyście.

Dzień Męża i Żony obchodzony jest 13 lipca każdego roku, dlatego, że w tym dniu małżeństwo zawarli rodzice Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, również Święci: Zelia i Ludwik Martin. Chcemy zachęcić małżonków do wspólnego wypraszania łask u Boga szczególnie w tym dniu, aby owocowało to trwałością i świętością małżonków i ich rodzin. Może przy wspólnej modlitwie wieczornej polecają siebie przez wstawiennictwo świętych: Zeli i Ludwika Martin, bo skoro im udało się wychować pięć córek, z których każdą Bóg wezwał do swojej służby, a między nimi św. Tereskę, oraz oni sami doszli do świętości, to na pewno takie małżeństwo wie jak poradzić sobie z obecnymi problemami i dojść na końcu życia do Boga. Można również pomyśleć w tym dniu o odnowieniu przyrzeczeń małżeńskich.

Proponujemy, aby w tym wyjątkowym dniu, małżonkowie odnosili się do siebie szczególnie ciepło i przeżyli tej dzień najlepiej jak potrafią. Wtedy może łatwiej będzie przeżywać kolejne dni w radości i miłości małżonków. Niech małżonkowie wybiorą się w tym dniu na spacer, do kina, czy na wspólną kolację. Możliwości jest dużo, ale wybór zostawiamy samym małżonkom.

Pamiętajmy, że jako małżonkowie jesteśmy za siebie odpowiedzialni. W tym dniu niech każdy z małżonków przyjdzie do Jezusa i podziękuje za swoją Żonę, za swojego Męża. Niech każdy z nas przyjdzie i poprosi Jezusa, by wyprostował, może pokręcone, drogi Twojego życia małżeńskiego.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++

2 lipca 2023 r.

+++++++++++++++++++++++++++++++

29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

*************************************************************************

 .................................................................................................

Piątek, 16 czerwca i sobota, 17 czerwca 2023 r.:

 

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 ********************************************

Ołtarze na Procesję Bożego Ciała przygotowują:

       Rok 2023  trasa procesji: od kościoła w stronę cmentarza

I – Małogoskie.

II – Korczyn Ukraina.

III – Korczyn Sochów i Zalesie.

IV – Łubno Folwark.

 

       Rok 2024   trasa procesji: od kościoła w stronę szkoły

I – Korczyn Graby i Huta

II – Korczyn Kolonia

III – Korczyn Górki i Kopaniny

IV – Łosień

 

Rok 2025  trasa procesji: od kościoła w stronę cmentarza

I – Łosienek I cz. od nr 1 do rzeki

II – Łubno Stara Wieś  

III – Łosienek II cz. od rzeki końca

IV – Podłosienek.

******************************************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zielone Świątki

 1. Dlaczego „Pięćdziesiątnica”?

Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu „Pięćdziesiątnicą”.

Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając „Pentecoste”.  Pozostaje to nie bez znaczenia dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem święto zwane w tym języku Pentecost, choć po angielsku oczywiście nie oznacza to tego samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My mamy „Pięćdziesiątnicę”.

 1. Skąd wzięła się alternatywna nazwa „Zielone świątki”?

Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.

W zależności od regionu Polski „Zielone Świątki” nazywane były dawniej również Sobótkami (południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych Świątek przetrwała również w Dolnej Saksonii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie.

Domy, kościoły i kapliczki przystraja się gałązkami brzózek, a drogi i ścieżki do domu, a w domu na podłogi rozściela się tatarak.

     Sobótka

Wieczorem w sobotę poprzedzającą dzień Zesłania Ducha św. palone są ogniska zwane sobótkami, które tak opisywał ks. F. Marlewski:

"...w wieczór Zielonych Świąt przedstawia się czarujący widok; hen daleko jak oko sięgnie, na wzgórzach i dolinach widać płonące ognie, niby gwiazdy rozsiane po ziemi: - tu bucha płomień z rozpalonego ogniska, tam rozpraszają się sylwetki dziewcząt i młodzieńców, skacząc lub tańcząc wśród gwaru, śpiewu i muzyki".

Zwyczaj ten przypomina fakt, że Duch św. stąpił na Apostołów w postaci języków ognia (Dz 2,3):

"Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden."

3.To jedna z trzech najważniejszych uroczystość w Roku Liturgicznym!

Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.

Zielone Świątki wreszcie są świętem Trzeciej Osoby Boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

 1. Przed wojną Zielone Świątki – podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc – były świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 PARAFIA ŁOSIEŃ - 20 MAJA 2023 r. - godz. 12.00

********************************************

WNIBOSTĄPIENIE PAŃSKIE: