• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Modlitwa do Matki Bożej Łosieńskiej

Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę wiary, nadziei i miłości.

Wyjednaj zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, wytrwałość i pogodę ducha dla chorych i starszych, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

Wyproś nam Maryjo Boże światło, które pozwoli rozpoznać wolę Chrystusa i  Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Matko zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożego Miłosierdzia teraz i na wieki wieków. Amen.

 

********************************************************

Modlitwa św. Jana Pawła II o dar pokoju

Św. Jan Paweł II wypowiedział w przeddzień rozpoczęcia wojny w Iraku w 1991 r.

 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

            Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

          Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

               Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.

Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami,

Święty Benedykcie, módl się za nami,

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami,

Święta Brygido, módl się za nami,

Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami,

Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami.

 

*********************************************

AKT ZAWIERZENIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Bogarodzico Dziewico,

Niepokalana Matko Jezusa Chrystusa i nasza.

Stajemy przed Tobą z otwartymi sercami,

jak czynili to nasi praojcowie.

Ku Tobie się zwracali w różnych sytuacjach,

Tobie zawierzali samych siebie, swoje rodziny i Ojczyznę.

Dziś czynimy to także my,

w momencie nawiedzin naszej parafii,

w Jasnogórskim Sanktuarium

 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

 

Zawierzamy Ci naszą parafię,

tę małą wspólnotę Kościoła, w której żyjemy,

w której otrzymaliśmy Chrzest

i staliśmy się Bożymi dziećmi,

oraz braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa,

a tym samym, braćmi i siostrami, nawzajem dla siebie.

Zawierzamy Ci Ojca Świętego Franciszka

i naszych biskupów: Jana, Mariana, Kazimierza

Powierzamy Ci kapłanów,

którzy nam służyli i służą (i tych, którzy z niej pochodzą),

osoby konsekrowane, które Bóg powołał spośród nas,

oraz świeckich różnego wieku i stanu.

Powierzamy Ci, Maryjo,

sprawę powołań do kapłaństwa

i życia konsekrowanego w zakonie,

w instytutach świeckich.

Spójrz na nas wszystkich,

jako na Kościół Twojego Syna

i wspomagaj na drodze świętości.

 

Matko Kościoła, módl się za nami.

 

Tobie, Maryjo, któraś wraz z Jezusem i Józefem,

stworzyła świętą Rodzinę w Nazarecie,

zawierzamy nasze małżeństwa i rodziny.

Niech rozwijają się coraz bardziej w miłości wzajemnej,

w harmonii pokoleń

i służą życiu od poczęcia do naturalnej śmierci.

Niech kształtują się w nich nowi ludzie,

na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,

odpowiedzialni za przyszłość świata, Ojczyzny, Kościoła i parafii.

Niech dzieci i młodzież

mają kochających rodziców, wychowawców i nauczycieli,

odpowiedzialnych za ich wychowanie

i pełny rozwój.

 

Królowo rodziny, módl się za nami.

 

Wielu pośród nas, Maryjo, zagubiło się w życiu,

bo zapomnieli o Bogu.

Powierzamy Ci wszystkich,

a Ty ich przyprowadź do swojego Syna,

aby odnaleźli w Nim sens życia, radość wiary

i za Nim odważnie szli.

 

Panno wierna, módl się za nami.

 

Powierzamy Ci, Maryjo, bezdomnych i bezrobotnych.

Niech nie tracą nadziei w poszukiwaniu warunków dla godnego życia

i znajdą solidarnych z nimi ludzi.

Podziel się, z nami, Maryjo,

swoim wrażliwym na ludzi sercem

i wyproś nam u Syna łaskę nowej wyobraźni miłosierdzia.

 

Maryjo, Matko Boga i ludzi, módl się za nami.

 

Tobie, Maryjo, zawierzamy naszych chorych i cierpiących,

szczególnie chore dzieci, aby umocnieni łaską Jezusa Chrystusa

i wsparci Twoją opieką,

przeżywali to swoje doświadczenie

w zjednoczeniu z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem

i z Tobą, stojącą pod Krzyżem Syna.

 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

 

Powierzamy Ci, Maryjo, naszych zmarłych,

aby za Twoim wstawiennictwem u Syna,

otwarła się dla nich brama niebieskiej Ojczyzny.

 

Bramo niebieska, módl się za nami.

 

Zawierzamy Ci, Maryjo, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość:

 

EGZORCYZM LEONA XIII      


Święty Michale Archaniele!/ Wspomagaj nas w walce, /a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha/ bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, /
pokornie o to prosimy, /
a Ty Wodzu niebieskich zastępów, /szatana i inne duchy złe, /które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen