• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Logowanie

Modlitwa do Matki Bożej Łosieńskiej

Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę wiary, nadziei i miłości.

Wyjednaj zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, wytrwałość i pogodę ducha dla chorych i starszych, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

Wyproś nam Maryjo Boże światło, które pozwoli rozpoznać wolę Chrystusa i  Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Matko zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożego Miłosierdzia teraz i na wieki wieków. Amen.

 

AKT ZAWIERZENIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Bogarodzico Dziewico,

Niepokalana Matko Jezusa Chrystusa i nasza.

Stajemy przed Tobą z otwartymi sercami,

jak czynili to nasi praojcowie.

Ku Tobie się zwracali w różnych sytuacjach,

Tobie zawierzali samych siebie, swoje rodziny i Ojczyznę.

Dziś czynimy to także my,

w momencie nawiedzin naszej parafii,

w Jasnogórskim Sanktuarium

 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

 

Zawierzamy Ci naszą parafię,

tę małą wspólnotę Kościoła, w której żyjemy,

w której otrzymaliśmy Chrzest

i staliśmy się Bożymi dziećmi,

oraz braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa,

a tym samym, braćmi i siostrami, nawzajem dla siebie.

Zawierzamy Ci Ojca Świętego Franciszka

i naszych biskupów: Jana, Mariana, Kazimierza

Powierzamy Ci kapłanów,

którzy nam służyli i służą (i tych, którzy z niej pochodzą),

osoby konsekrowane, które Bóg powołał spośród nas,

oraz świeckich różnego wieku i stanu.

Powierzamy Ci, Maryjo,

sprawę powołań do kapłaństwa

i życia konsekrowanego w zakonie,

w instytutach świeckich.

Spójrz na nas wszystkich,

jako na Kościół Twojego Syna

i wspomagaj na drodze świętości.

 

Matko Kościoła, módl się za nami.

 

Tobie, Maryjo, któraś wraz z Jezusem i Józefem,

stworzyła świętą Rodzinę w Nazarecie,

zawierzamy nasze małżeństwa i rodziny.

Niech rozwijają się coraz bardziej w miłości wzajemnej,

w harmonii pokoleń

i służą życiu od poczęcia do naturalnej śmierci.

Niech kształtują się w nich nowi ludzie,

na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,

odpowiedzialni za przyszłość świata, Ojczyzny, Kościoła i parafii.

Niech dzieci i młodzież

mają kochających rodziców, wychowawców i nauczycieli,

odpowiedzialnych za ich wychowanie

i pełny rozwój.

 

Królowo rodziny, módl się za nami.

 

Wielu pośród nas, Maryjo, zagubiło się w życiu,

bo zapomnieli o Bogu.

Powierzamy Ci wszystkich,

a Ty ich przyprowadź do swojego Syna,

aby odnaleźli w Nim sens życia, radość wiary

i za Nim odważnie szli.

 

Panno wierna, módl się za nami.

 

Powierzamy Ci, Maryjo, bezdomnych i bezrobotnych.

Niech nie tracą nadziei w poszukiwaniu warunków dla godnego życia

i znajdą solidarnych z nimi ludzi.

Podziel się, z nami, Maryjo,

swoim wrażliwym na ludzi sercem

i wyproś nam u Syna łaskę nowej wyobraźni miłosierdzia.

 

Maryjo, Matko Boga i ludzi, módl się za nami.

 

Tobie, Maryjo, zawierzamy naszych chorych i cierpiących,

szczególnie chore dzieci, aby umocnieni łaską Jezusa Chrystusa

i wsparci Twoją opieką,

przeżywali to swoje doświadczenie

w zjednoczeniu z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem

i z Tobą, stojącą pod Krzyżem Syna.

 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

 

Powierzamy Ci, Maryjo, naszych zmarłych,

aby za Twoim wstawiennictwem u Syna,

otwarła się dla nich brama niebieskiej Ojczyzny.

 

Bramo niebieska, módl się za nami.

 

Zawierzamy Ci, Maryjo, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość:

 

EGZORCYZM LEONA XIII      


Święty Michale Archaniele!/ Wspomagaj nas w walce, /a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha/ bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, /
pokornie o to prosimy, /
a Ty Wodzu niebieskich zastępów, /szatana i inne duchy złe, /które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen