• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Wielki Rycerz - Grzegorz Smolarczyk

poprzedni Wielcy Rycerze:

  1. Dariusz Czarnecki - Wielki Rycerz w kadencji: 2016/2017, 2017/2018
  2. Bogusław Piotrowski - Wielki Rycerz w kadencji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
  3. Leszek Komisarczyk - Wielki Rycerz w kadencji 2021/2022
Zastępca Wielkiego Rycerza - Tomasz Kwiecień

Kapelan - ks. Czesław Parkita

Sekretarz ds. Finansów - Jacek Podstawka

Kanclerz - Krzysztof Wijas

Kustosz - Henryk Jedliński

Skarbnik - Dariusz Czarnecki

Kronikarz - Bogusław Piotrowski

Lektor - Damian Wilczyński

Strażnik Bram - Marek Baran

Strażnik Wnętrza - Sławomir Smolarczyk

Powiernik z roczną kadencją - Stanisław Plech

Powiernik z dwuletnią kadencją - Andrzej Jedliński

Powiernik z trzyletnią kadencją - Dariusz Stepień