• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Do naszej bratniej wspólnoty należy ponad 2 miliony mężczyzn,
 
którzy służą Kościołowi wprowadzając wiarę w czyn.
 
RYCERZAMI KOLUMBA

mogą zostać jedynie mężczyźni, którzy:
 

1. ukończyli 18 lat,

2. są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską.

 
Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna:
 

1. akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności,

2. dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego,

3. może przystępować do Sakramentów Świętych. 

KONTAKT Z NAMI

 

Jeśli chcesz zostać Rycerzem Kolumba

lub dowiedzieć się więcej o naszym Zakonie,

przyjdź na nasze comiesięczne spotkanie w ostatnią niedzielę miesiąca

o 19.00 w salce pod plebanią,

lub zadzwoń:

Wielki Rycerz - Leszek Komisarczyk, tel 506 129 929

Zastępca Wielkiego Rycerza - Bogusław Piotrowski, tel. 693 340 540

Deklaracja Członkowska do pobrania >>>