• Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

         Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 • a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 • b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 • c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 • d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 • e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 • f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 • g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 21.09.2023

________________________

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ogłoszenia Parafialne

Intencje modlitewne na październik:

                    Papieska:

Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

                     Parafialna:

Za naszą Ojczyznę, aby rządzący odpowiedzialnie troszczyli się o pomyślną przyszłość naszego narodu, kierowali się prawdziwym dobrem człowieka zgodnym z nauką Ewangelii i w ten sposób Polska stawała się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi oraz o umiłowanie modlitwy różańcowej przez wszystkich naszych parafian i gorliwość w jej rozważaniu przez członków Żywego Różańca.

 

 1. Nabożeństwo różańcowe w niedziele o godz. 15.30, wcześniej o 15.00 Godzina Miłosierdzia. W dni powszednie w tygodniu Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.30. Czyli porządek liturgii w tygodniu:
 • 17.00 – Msza św.
 • 17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
 • 18.00 – Msza św.

 

W związku z miesiącem różańcowym, zachęcam dzieci do własnoręcznego robienia różańców: różną techniką i z różnego rodzaju materiału. Będą one zawieszone przy figurze Matki Bożej. Proszę chętnych do wykonania tych różańców już w tym tygodniu.

 1. W sobotę, 7 października zapraszam całą Parafię do Krucjaty Modlitewnej za Ojczyznę. W dniach, w których ważą się losy Ojczyzny, jako Naród, trzeba nam trwać na kolanach przed Panem Jezusem. Ojczyzna nasza jest w potrzebie. Potrzebuje Twoich rąk, serca, modlitwy.

O godz. 17.30 różaniec i po nim Msza św. o godz. 18.00 w intencji Ojczyzny: o dar odpowiedzialności, mądrości i roztropności na czas wyborów, o zwycięstwo dobra, o zaprzestanie promowania ideologii, które demoralizują społeczeństwo, niszczą małżeństwo, rodzinę, kulturę i cywilizację, o promocję życia i wartości moralnych w społeczeństwie i wychowanie młodego pokolenia na wartościach ewangelicznych.

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i Różańcem. Jedyną bronią, którą Polska używając odniesie zwycięstwo jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Całym sercem wszyscy niech zwracają się z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem… Nastąpi wielki Tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę – słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski

 

 1. Kalendarz liturgiczny:
 • Poniedziałek, 2. X. – święto Aniołów Stróżów
 • Środa, 4. X. – św. Franciszka z Asyżu.
 • Czwartek, 5. X. – św. S. Faustyny. O godz. 18.00 w naszym kościele Msza św. z oddaniem czci relikwiom św. S. Faustyny. Odpust w Szczukowicach.
 • Sobota, 7. X. – święto Matki Bożej Różańcowej. Jest ono obchodzone tego właśnie dnia na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad muzułmańskimi w bitwie pod Lepanto 7. X. 1571 roku. Nosi ono też nazwę Święta Matki Bożej Zwycięskiej, co świadczy o znaczeniu, potędze różańca. Kiedy w Wenecji zbudowano kaplicę dziękczynną po tym zwycięstwie umieszczono napis: „Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosariae victores nos fecit” „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”. Jest to Święto patronalne członków Żywego Różańca – Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Jędrzejowa.

 

 1. Wyjazd na pielgrzymkę różańcowych do Jędrzejowa w sobotę o godz. 8.00. Jędrzejów świętuje 800-lecie śmierci bł. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, mnicha w jędrzejowskim klasztorze, wybitnego polskiego dziejopisarza.

I – przystanek przy szkole w Korczynie,

II – pod kościołem w Łosieniu

i III – przystanek w Łubnej (na ul. Kieleckiej).

Warto zabrać rozkładane krzesełko, leki stale używane i płaszcz przeciwdeszczowy i coś do jedzenia (podobno będzie możliwość kupienia sobie tam na miejscu słodkiej bułki i herbaty).

 

 1. Dziękujemy za wczorajsze sprzątanie kościoła mieszkańcom Korczyna i za ofiarę na kwiaty do ołtarza:

Magdalena Mróz, Alicja i Michał Pięta, Halina Czupryńska, Elżbieta Piotrowska, Irena Pięta, Justyna, Martyna i Wiktoria Pięta, Anna Mróz, Henryka Pięta, Ilona Cedro, oraz Mieczysława Mróz.

               Do sprzątania proszę następne rodziny z Korczyna Kolonii:

Łukasik Adela, Wilczyński Jan, Nyga Dariusz, Nyga Rozalia, Kłyciński Konrad, Łukasik Teresa, Pięta Marcin,  Drzazgowski Stanisław, Drzazgowska Milena, Podgórska Małgorzata, Smolarczyk Karol.

 

                  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Wydział ds. Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Kielcach zaprasza kandydatów do sakramentu małżeństwa na KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE w dwóch formach i terminach.

Zajęcia będą się odbywać w Kielcach w Auli Studium Poradnictwa Rodzinnego przy Al. IX Wieków Kielc 15 (przy Domu Księży Emerytów):

pierwszy termin: 20 - 22 października br. - rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00

- Katechezy połączone z warsztatami dla narzeczonych

drugi termin: Styczeń 2024 - rozpoczęcie 13 stycznia o godz. 10.00 (sobota)

- Katechezy w formie tradycyjnej.

Zapisy i zgłoszenia imienne tylko drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W środę, 11 października, przeżywać będziemy Odpust parafialny Macierzyństwa NMP.

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Kielcach w związku ze śmiercią
śp. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego

Dnia 26 września br. w 100. roku życia, w 77. roku kapłaństwa i w 43. roku posługi biskupiej, odszedł do Domu Ojca śp. Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki, Biskup Kielecki w latach 1981-1993, Arcybiskup Metropolita Białostocki w latach 1993-2000. Uroczystości pogrzebowe odbyły się wczoraj w Archikatedrze Białostockiej, a ciało Zmarłego zostało złożone w krypcie kościoła bazyliki archikatedralnej.

Jako wierni Kościoła kieleckiego jesteśmy zobowiązani do modlitwy za naszego dawnego Pasterza, któremu nasza diecezja wiele zawdzięcza. Zapraszamy czcigodnych kapłanów, drogie siostry zakonne i wiernych świeckich do Bazyliki Katedralnej w Kielcach w dniu 9 października na godz. 10.00,na Mszę św. w intencji śp. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, w koncelebrze z Biskupami Pomocniczymi: Księdzem Biskupem Marianem Florczykiem i Księdzem Biskupem Andrzejem Kaletą.