• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

 

Intencje modlitewne na marzec:

            Papieska:

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

 

             Parafialna:

Módlmy się o godne przeżywanie Wielkiego Postu w naszych rodzinach szczególnie przez naszych młodych parafian. Przez wstawiennictwo św. Józefa módlmy się także o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne do wypełniania swojego powołania, czyli życiowych zadań, misji dla mężczyzn, ojców, mężów, dla których jest on szczególnym patronem i wzorem.

+++++++++++++++++++

 

Zachęcam dzieci do śpiewania w naszym parafialnym dziecięco-młodzieżowym chórku. Niech to będzie dla nich okazja do zaangażowania się w piękniejszym przeżyciu liturgii w kościele, do występów na różnego rodzaju festiwalach, do zdobycia nagród ... 

    ***************************************

           Tygodnik „Niedziela” z dnia 11 września podejmuje temat uzależnienia dzieci od smartfonów:

Psycholodzy i terapeuci biją na alarm: lawinowo rośnie liczba dzieci, które wymagają interwencji specjalisty, ponieważ wykazują klasyczne objawy uzależnienia – tym razem w grę wchodzą nie narkotyki, dopalacze, alkohol czy papierosy, lecz niewinne z pozoru smartfony. W specjalnej broszurce można znaleźć wyjaśnienie, dlaczego urządzenia te stały się tak bardzo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży, oraz porady, jak pomóc młodym osobom uzależnionym od nich.

                                       

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Konferencja dla małżonków wygłoszona przez P-wa Grzybowskich z okazji Dnia Męża i Żony w dniu 10 lipca jest na naszej stronie internetowej (w zakładce: TRANSMISJA ONLINE). Zachęcam do jej wysłuchania zarówno małżonków jak i młodych, narzeczonych ...

   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 Stałe, cykliczne spotkania grup duszpasterskich i innych w naszej parafii:

  • W pierwszą  niedzielę miesiąca o godz. 8.00 comiesięczna Msza św. w intencji Kółek Różańcowych. Są w naszej Parafii Kółka Różańcowe do Krwi Chrystusa, Kółka Różańcowe Modlitwy Rodziców za Dzieci, Kółka Koronkowe...
  • W ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 12.00 „Msza święta Rycerska”, czyli w intencji Rycerzy Kolumba. Spotkanie Rycerzy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 19.00.
  • W każdą II Niedzielę Miesiąca Msza św. za Legion Maryi. Natomiast spotkania Legionu Maryi odbywają się co tydzień.
  • W każdą niedzielę o godz. 17.15 odbywają się w sali pod plebanią mitingi AA.

   

   ************************************************

 

                       Informacja dla Ukraińców:

Liturgia greckokatolicka odbywa się w Auli Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54, ul. Wesoła 54 w Kielcach, w niedziele o godz. 10:00

 

Liturgia prawosławna sprawowana jest w Cerkwi prawosławnej św. Mikołaja przy ul. Bodzentyńskiej 46 w Kielcach, w niedziele o godz. 10:00

 ************************************************************

  

               Fałszywe dokumenty ukończenia kursu przedmałżeńskiego

 

 Kuria Diecezjalna w Kielcach na prośbę Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, przesyła  otrzymane od Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów zawiadomienie o  sprzedawaniu na portalach internetowych fikcyjnych zaświadczeń ukończenia kursów dla narzeczonych, rzekomo wystawianych przez klasztory dominikańskie w Polsce

W załączeniu przesyłamy przekazaną przez Sekretariat Polskiej Prowincji Dominikanów dokumentację, zawierającą fałszywe pieczęcie klasztorów dominikańskich, fałszywą pieczątkę z nazwiskiem Mirosław Pilśniak OP (który nie działa i nie działał „z upoważnienia proboszcza”) oraz najprawdopodobniej fikcyjnej doradczyni z poradni przedślubnej, Marii Kaszuby. Przedstawiony proces podrabiania dokumentów jest niedopuszczalny.

Zwracamy się z prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów i Wikariuszy oraz osób posługujących w kancelariach parafialnych, aby zwracali uwagę na dokumenty jakie petenci przedstawiają w kancelarii parafialnej, aby unikać działania automatycznego i rutynowego, na których bazują fałszerze.

Przypominamy jednocześnie, że zaświadczania wystawiane przez internetowy portal "nauki.plsą fałszywe i nie można ich przyjmować do dokumentacji przedmałżeńskiej.

 

Ks. Sebastian Wieczorówek

Notariusz Kurii