• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

INTENCJE MSZY ŚW 12 LISTOPADA -18 LISTOPADA
…..................................................................................................................................................................
Poniedziałek

7.00. Parafian
.....................................................................................................................................................................
Wtorek

17.00 1. + Mariana Pichetę (30 dzień od śmierci) - zam uczestnicy pogrzebu

2. + Władysława Bernata (30 r śm), Katarzynę, Stanisława Bernatów, Antoniego, Stanisławę, Jana, Józefa Kotów, Antoniego, Helenę, Józefę Jakubowskich, Zdzisława Szafulskiego, Tomasza Rędziaka, Stanisława Banasika, zmarłych w czyśćcu cierpiących - zam syn Stanisław z rodzina
................................................................................................................................................................................
Środa

17.00 1. +Tadeusza Gorzelaka (19 r śm), Danielę, Mariannę, Antoniego Gorzelaków, Julię, Jana Gawiorów, Irenę, Cecylię, Jana Łukasików, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha - zam córka Zofia z rodziną

2. + Stanisława Czarneckiego ( m śm), Walerego, Edwarda, Daniela, Mariannę, Marię Czarneckich, Annę, Jana, Józefa, Józefę, Władysława, Marię Wijasów, Julię Gawrońską, Stanisławę Klubińską, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha –zam. żona Zofia z rodziną
................................................................................................................................................................................
Czwartek

17.00 1. + Zmarłych księży proboszczów Jana i Stanisława, oraz zmarłych księży którzy posługiwali w naszej parafii.

2. +Teklę Kozieł (47 r śm), Tadeusza , Bolesława, Władysława, Szczepana, Mariannę Kozłów, Tadeusza Snocha, Józefa Abratańskiego, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha, zmarłych z rodziny Baranów -zam Stanisława Kozieł
............................................………………..............................................................................................................
Piątek

17.00 1. + Janinę Bielicz - zam Janina i Stanisław Piotrowscy

2. +Mieczysława Łukasika - zam swatowie Kotwicowie z rodziną
.............................................................................................................................................................................

Sobota

17.00 1.+Aleksandra Podgórskiego - zam córka Justyna z mężem

2. +Jana Wolskiego, Marię Wolską, Michała, Mariannę Wolskich, Józefa, Józefę Filipiaków, Stanisława, Katarzynę, Mariana, Szymkiewiczów, Irenę Fornalik - zam żona z rodziną

18.00 + Władysławę Szafulską (1 r śm), Stefana, Stanisława Szafulskich, Józefę, Stanisławę, Jana Wilków - zam dzieci z rodzinami
............................................................................................................................................................................
Niedziela

8.00 1. +Barbarę Kosińską, Mieczysława, Ewę, Franciszkę, Józefa, Tadeusza Kowalczyków, Agatę, Władysława, Stanisława, Halinę Żuradów- zam. mama z rodziną

2. +Władysława (28 r śm), Zofię, Mariana Marszałków, Mieczysława Kowalczyka - zam córka Danuta z rodziną
…............................................................................................................................................................................
10.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, wiarę, nadzieję i miłość dla Teodozji i Stanisława Jaworskich z racji 60 rocznicy małżeństwa - zam dzieci z rodzinami

2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, jedność i miłość w dalszym małżeństwie dla Olgi i Kamila Chruściaków oraz ich córki Klaudii z racji 10 rocznicy ślubu - zam rodzice i rodzeństwo z rodzinami
................................................................................................................................................................................
12.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha dla Tomasza Koruby z racji urodzin - zam żona z synami

3. + Stanisława Ciołaka (1 r śm), Michała, Mariannę, Dominika Ciołaków, Ludwika, Mariannę Wnuków, Stanisława, Janinę Mrozów - zam syn Marek z rodziną
................................................................................................................................................................................
16.00. 1. + Stanisława Sideł (17 r śm), Bożenę, Helenę, Kazimierza, Zygmunta Sideł, Tadeusza Podgórskiego - zam córki z rodzinami

2. +Stanisława (37 r śm), Janinę Sornatów, Stefanię, Antoniego Prokopów, Antoninę, Władysława Baranów -zam córka Danuta z rodziną