• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Logowanie

Intencje Mszalne od 3 do 9 października  2022 r.

 Poniedziałek, 3 października

           17.00

+ Stanisława Nowaka (urodzinowa) oraz z zm. Rycerzy Kolumba: Stanisława Ciołaka, Józefa Snocha i Lecha Terelaka.

 

          17.30 – Nabożeństwo Różańcowe

 

          18.00

+ Mieczysława Kosińskiego – zam. synowa Magda z mężem i dziećmi.

 

Wtorek, 4 października – św. Franciszka z Asyżu

                  17.00

+ Wacława Kotwicę (7 m. śm.), Reginę Kotwica, Marcina, Stanisławę, Franciszka, Józefę i Wiktora Kotwiców, Mieczysława Smolarczyka – zam. syn Jan z rodziną.

                    18.00

+ Czesława Kozieł (8 m. śm.) – zam. Natalia Jarząbek z Ameryki.

 

Środa, 5 października – św. S. Faustyny Kowalskiej

             17.00

+ Mieczysława Smolarczyka (12 r. śm.), Bronisławę, Bronisława, Jana, Genowefę i Zdzisława Parandyków, Reginę i Wacława Kotwiców – zam. żona Marianna z rodz.

              18.00

+ Tadeusza Jakubowskiego (26 r. śm.), Władysławę Jakubowską (23 r. śm.), Józefa Snocha (32 r. śm.), Irenę Snoch, Józefę Zbroszczyk, Mikołaja i Ewę Jakubowskich, Weronikę i Tomasza Wijasów – zam. syn Kazimierz.

 

Czwartek, 6 października – Pierwszy Czwartek Miesiąca

                       17.00

+ Józefa Szymkiewicza (25 r. śm.), Zenona Szymkiewicza, Tadeusza Wilka, Tadeusza Marca, Mariannę i Piotra Armuła.

                      18.00

+ Stanisława Nowaka ( m. śm.), Otylię i Władysława Nowaków, Kazimierza i Mariannę Dąbków, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha – zam. żona i dzieci z rodzinami.

 

Piątek, 7 października – Święto Matki Bożej Różańcowej.

                   17.00

W intencji Kółek Różańcowych naszej parafii w patronalne Święto MB Różańcowej.

                    18.00

Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Różańcowej intencja zbiorowa za zmarłych:

+ Stanisławę Piotrowską – zam. rodz. Mędreckich.

+ Stanisława Łukasika – zam. Anna Gołuch z rodz.

+ Marka Pniewskiego – zam. ciocia.

+ Krzysztofa Nowaka – 1 r. śm. – zam. siostry i bracia z rodzinami.

+ Elżbietę Wróbel (4 m. śm.) – zam. szwagierka Danuta z rodz.

+ Stanisława, Stanisławę i Mariannę Czerwińskich – zam. rodz. Kotwiców.

+ Władysława Malarczyka – zam. pracownicy DPS w Zgórsku.

 

Sobota, 8 października

            15.00

Chrzest Rozalii Anieli Nowakowskiej z Łosienka.

 

               17.00

+ Jana Piętę (15 r. śm.), Mariannę, Barbarę, Mariannę i Józefa Piętów, Stefanię i Józefa Wolder i zm. z rodz. Piętów i Wolderów, ks. Jana i ks. Stanisława.

 

            18.00

+ Stanisława Sztanderę (m. śm.), Józefę, Franciszka, Józefę Sztanderów, Józefa i Helenę Prokopów, Zygmunta Nowaka, Józefę i Mieczysława Gołuchów, Stanisławę i Józefa Kumańskich, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha i zm. z rodz. Prokopów i Sztanderów – zam. żona i dzieci z rodzinami.

 

Niedziela, 9 października

               8.00

+ Janinę Łukasik (11 r. śm.), Stanisława, Mieczysława, Zygmunta, Łukasza, Jadwigę, Marcina i Zdzisława Łukasików, Eryka i Stanisławę Szczyrba, Józefa i Stanisławę Mróz i zm. z rodziny – zam. córka Mieczysława z rodz.

 

                10.00

Dziękczynna za życie z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i pogodę ducha, wszelkie łaski potrzebne do pięknego i mądrego życia:

  • Z okazji 40 roczn. urodzin Iwony Podstawka – zam. rodzice, mąż i dzieci.

 

               12.00

1) W intencji Legionu Maryi naszej Parafii i ich rodzin.

2) Z okazji 18 roczn. urodzin Krystiana Zaleśnego, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w dojrzałym życiu – zam. rodzice z bratem Adrianem.

 

              16.00

Z okazji 1 roczn. ślubu Tomasza i Gabrieli Kwiecień o Boże błogosławieństwo dla nich i syna – zam. rodzice.

 

  

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 WYPOMINKI rok 2022.

Godz. 8.00                                                                           

 

+ Dionizego, Hipolita i Helenę Dudek, Adama i Zofię Włodarskich, Bolesława Wijasa, Teresę Galiszewską.

+ Roberta Szymoniaka, Mariannę i Stanisława Zimnych, Jadwigę i Jana Szymoniak.

+ Stanisława Jaworskiego, Józefę i Stanisława Malarczyków, Mariannę i Marcina Jaworskich, Cecylię Zając, ks. Jana Abratańskiego, Danutę Stępień, Stanisława Robaka.

+ Tadeusza Bielicza, Annę i Walentego Kowalczyk, Helenę i Władysława Bielicz.

+ Mariannę, Walentego, Antoninę i Antoniego Piotrowskich, Antoniego Snocha.

+ Mieczysława, Jana i Władysławę Karbownik, Stanisława, Katarzynę, Władysława, Mariana i Michała Szymkiewicz, Irenę Fornalik, Kazimierę Wolską.

+ Wiesława Kowalczyka, Zofię, Władysława i Mariana Marszałków.

+ Stanisława, Mariannę i Walentego Mrozów, Otolię Stępień.

+ Józefa, Stanisławę i Stanisława Snochów.

+ Zenona i Józefa Szymkiewicz, Mariannę i Piotra Armuła.

+ Stanisławę i Władysława Grzegolców, Mariannę i Władysława Malagów, Edwarda Bujaka, Wiesława Papieża, Edwarda Zbroszczyka, Barbarę Zbroszczyk, Czesława Żmijewskiego.

+ Jana, Władysława i Janinę Łukasików, Katarzynę Łuszczyńską.

+ Antoniego, Mariannę i Zofię Ściegiennych, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich.

+ Jana i Katarzynę Wolskich, Eugenię i Mariana Skwarskich.

+ Stanisławę, Bolesława, Teklę i Tadeusza Kozieł, Tadeusza Snocha.

+ Józefę, Józefa i Józefę Paździerz, Jana, Bronisława i Anielę Walas.

+ Genowefę i Jana Picheta, Stanisławę i Stanisława Chruściak.

+ Stanisława Nowaka, Romana Podstawkę.

+ Marcina, Stanisława, Franciszka, Józefę, Reginę i Wiktora Kotwiców, Mieczysława Smolarczyka, Andrzeja Jedlińskiego.

+ Lecha i Józefa Terelaków, Władysławę i Jana Karbowników, Annę i Stanisława Kieza.

+ Danutę i Jerzego Kędziora, Cecylię i Władysława Podstawków, Wiesława Pindę.

+ Janinę i Edwarda Kotwiców, Stanisławę, Stanisława i Mariannę Czerwińskich.

+ Mieczysława, Bronisławę i Bronisława Smolarczyków, Jana, Genowefę i Zdzisława Parandyków, Reginę Kotwica.

+ Jana, Janinę i Henryka Podstawków, Władysława, Zofię i Zygmunta Mędreckich.

+ Stanisława i Genowefę Ściegiennych, Jana i Kazimierę Malarczyk.

+ Józefa, Jana i Zofię Plech, Antoniego i Stanisława Bąk.

+ Stanisława Wesołego, Stanisławę, Otolię, Stanisława, Wiesława i Bogdana Szymoniaków, Stanisława Nowaka.

+ Mieczysława, Wincentego, Zofię i Józefa Plech, Wandę i Eugeniusza Knap, Mariannę i Jana Dyl.

+ Mariannę, Barbarę i Jana Piętów, Stefanię i Józefa Wolder.

+ Tadeusza, Helenę i Krzysztofa Bujak, Józefę Mróz.

+ Walerię, Franciszka i Stanisławę Wijas, Helenę i Edwarda Mróz.

+ Antoniego, Mariannę Szymoniaków, Jana Raczyńskiego, za zmarłych z rodz. Czerwińskich, Mariusza Piotrowskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Stanisławę, Romana, Aleksandra Podgórskich.

 + Józefa Jedlińskiego, Helenę i Władysława Wolderów.

+ Józefa i Elżbietę Snochów, Władysławę i Jana Łukasików, Anielę Białą, Katarzynę Łuszczyńską.

+ Zdzisława Łukasika.

+ Aleksandrę i Stanisława Frankowskich, Antoninę i Stanisława Frankowskich, Mariannę i Józefa Podstawków.

+ Stanisława Ciołaka, Józefę, Stanisława, Feliksa i Krzysztofa Podstawków.

+ Franciszkę, Józefa Walasów, zm. z rodz. Walasów i Jedlińskich.

+ Franciszka i Józefę Stępień, Stanisława, Władysława i Antoninę Baran i zm. z rodz. Stępniów, Baranów i Sornatów.

+ Elżbietę Bębnistą–Kwiecień.

+ Stanisławę, Otolię i Franciszka Stępień, Stanisława Mroza.

+ Tadeusza, Józefę i Michała Nygów, Mariannę i Antoniego Smolarczyków, Jana Piętę, Józefa Stępnia.

+ Helenę i Edwarda Mróz, Józefę i Władysława Zbroszczyk.

+ Barbarę Kosińską, Teresę Jedlińską, Ewę, Wiesława, Mieczysława, Józefa, Franciszkę, Stefana, Tadeusza Kowalczyków, Marię, Zygmunta Koniecznych, Agatę, Władysława, Stanisława, Halinę Żuradów.

 

 

 Półroczne godz. 8.00 - czyli do końca kwietnia

 

+ Janinę Brożek, Helenę i Edwarda Smolarczyków, Janinę, Stanisława, Edwarda Pindralów, Danielę, Tadeusza Gorzelaków.

+ Marię, Józefa Walas, Stanisława Józefę Gołdów, siostrę Justynę Helman.

+ Franciszka, Stefanię, Michała, Danutę Szymkiewiczów, Walentego, Leokadię, Stanisława Wilczkowskich, Urszulę Chmiel.

+ Leonida Wasilewskiego, Janinę Sobura i zm. z rodz. Wasilewskich, Soburów i Płazów. 

+ Zenona i Tadeusza Frankowskich, Julię, Jana i Andrzeja Trzebińskich, Jana i Annę Jasińskich, Elżbietę i Ryszarda Szmyd, Mariannę i Bronisława Wojtyś.

+ Henryka Skorupkę, Gertrudę Wolder, Stanisławę, Jana i Andrzeja Kuzka.

+ Aleksandra Wnuka i zm. z rodz. Wnuków i Korusów.

+ Edwarda Krzysztofika, Aleksandrę, Jana, Mieczysława, Józefę i Franciszka Wudarczyków.

+ Antoninę, Antoniego i Mieczysława Piotrowskich, Jana, Władysławę i Szymona Karbownik.

+ Zofię i Kazimierza Malarczyk, Annę, Stanisława i Stanisława Kwiecień. ¼ roku

+ Janinę i Stanisława Sornat, Stefanię i Antoniego Prokop i zm. z rodz. Sornatów, Prokopów i Baranów.

 + Katarzynę, Stanisława i Władysława Bernatów, Stanisława Głucha, Stanisława, Mariana i Antoninę Adamczyków. ¾ roku

Godz. 10.00                                                                     

 

+ Józefa, Franciszkę, Jana i zm. z rodz. Snochów, Józefa, Mariannę i zm. z rodz. Mrozów.

+ Stanisława, Walerego, Mariannę i Annę Czarneckich, Jana i Józefę Wijasów i zm. z rodz. Czarneckich i Wijasów.

+ Leszka Zimnickiego.

+ Władysława, Annę, Bogdana i Jana Jasińskich, Janinę Łukasik.

+ Stanisława, Walentego i Antoninę Snoch, Józefa, Mariannę, Stanisława, Kazimierza i Jana Mróz.

+ Zdzisława, Stanisławę i Józefa Makuchów, Annę i Józefa Wijasów, zm. z rodz. Wijasów, Makuchów, Kwiatkowskich, Rowińskich, ks. Jana i ks. Stanisława.

+ Kazimierę i Jana Wolskich, Stanisława Drogosza.

+ Władysława Giemzę, Stanisława i Józefę Giemzów, Józefa i Józefę Gadów.

+ Jana, Romana i Otylię Kowalczyków, Mariannę i Stefana Mrozów, Kazimierę Ślęzak.

+ Czesława Kiezę, Janinę, Antoniego i Tadeusza Pindów, Mariannę i Stanisława Smolarczyków.

+ Helenę i Ludwika Gwizdałów, Władysławę i Tadeusza Jakubowskich.

+ Władysława Giemzę i Jana Kowalczyka.

+ Józefę Paździerz i Mieczysława Jedlińskiego.

+ Genowefę i Jana Picheta, Janinę i Tadeusza Pietrowskich.

+ Genowefę i Stanisława Karlińskich, Władysława Gawlika.

+ Danielę, Bolesława, Stanisława i Wiktora Łukasików, Józefę, Franciszka i Tadeusza Malarczyk.

+ Stanisława, Stanisławę i Józefa Terelaków, Edmunda Sobonia.

+ Helenę i Jana Sidło, Józefę i Józefa Wilków i zm. z rodz. Sidłów i Wilków.

+ Jana Góralczyka.

+ Stanisława Czarneckiego i Stanisława Nowaka.

+ Tadeusza, Marię i Franciszka Sychów, Henryka, Mieczysława, Franciszkę i Ludwika Szymkiewiczów, Ludwikę i Franciszka Wilków, ks. Jana i ks. Stanisława.

+ Romana Podstawkę, Jana, Franciszkę i Mariannę Podstawków, Jerzego i Zbigniewa Titkin, Józefę i Władysława Sztanderów i zm. z rodz. Kotwiców.

+ Stanisława, Katarzynę i Wojciecha Wesołych, Jana, Władysławę i Mieczysława Karbownik, Józefa i Lecha Terelak, Mieczysława Jedlińskiego, ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha.

+ Józefę i Franciszka, Józefę i Stanisława Sztanderów, Helenę i Józefa Prokopów.

+ Stanisławę, Józefa, Zygmunta i Józefa Konopskich. Jadwigę, Antoniego, Stefana i Hannę Smolarczyków.

+ Alicję i Henryka Malagów i zm. z rodziny.

+ Janinę Kałuża.

+ Zygmunta Nowaka, Annę i Stanisława Marszałek.

+ Stefanię i Zdzisława Sideł, Mariana Dobosza, Mariana Sideł i zmarłych z rodz. Sidłów, Wilków, Doboszów i Knapów.

+ Kazimierę, Jana Malarczyk, Annę i Stanisława Szafarczyk.

+ Czesława Marszałka, Henryka i Bolesława Marszałków.

+ Adama Wilczyńskiego, Jana Piotrowskiego, za zm. z rodz. Piotrowskich i Wilczyńskich, za zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii, Zenonę Moś.

+ Wandę, Stanisława Sowińskich, Franciszka i Stanisławę Baran.

+ Jana i Mariannę Ściegiennych, Władysława Wolskiego, Bogdana Książka.

+ Romana, Jadwigę, Antoniego Smolarczyków, Mariannę, Stanisława, Aleksandrę, Irenę i Mieczysława Szymkiewiczów.

+ Zygmunta Nowaka, Franciszkę i Józefa Walasów.

+ Józefa, Mariannę, Józefa Kaczmarskich, Józefa, Helenę, Jerzego, Huberta Gawrońskich.

+ Danielę, Tadeusza Gorzelaków, Julię, Jana Gawiorów.

+ Józefę, Józefa i Anielę Karbownik i zm. z rodziny.

+ Antoniego Paździerza, Beatę Lamczyk, Teresę Kurczyńską, Romana i Stanisławę Podgórskich.

+ Andrzeja Sidło.

+ Annę, Józefę i Jana Wijas, Mariannę, Antoniego i Pawła Salamon, Krystynę, Eugeniusza i  Krzysztofa Nowak.

+ Antoniego i Stanisławę Bąk, Jana i Janinę Derlatka.

+ Łukasza Drzazgowskiego, Józefę, Franciszka i Aleksandrę Łukasików.

+ Józefę, Józefa i zm. z rodz. Gorzelaków i Henryka Piotrowskiego.

 + Danielę Piotrowską, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich, Anielę
i Stanisława Świerczów i zm. z rodz. Piotrowskich i Świerczów.

+ Ewę i Juliana Chruściak, Stanisławę Stachura, Zbigniewa Szczepańskiego.

+ Władysława i Andrzeja Snoch, Józefa, Jana i Józefę Sokołowskich.

 + Weronikę i Antoniego Snochów, Katarzynę, Mariana i Stanisława Szymkiewiczów.

+ Anielę, Bronisława, Aleksandrę Piotrowskich, Mariannę Marszałek, Adama, Katarzynę, Tadeusza Karbowników, Józefa Ciołaka, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha, Mieczysława Gosa.

+ Elżbietę Podstawka, Zbigniewa i Józefa Paszewskich, Stanisława, Katarzynę, Antoniego i Józefa Szymoniaków.

+ Mieczysława Kosińskiego.

 

 Półroczne godz. 10.00 - czyli do końca kwietnia

 

 

+ Jana, Adama i Antoninę Mróz, Jana, Mariannę, Franciszka, Eugenię i Władysława Dzwonków i zm. z rodz. Dzwonków i Mrozów.

+ Annę, Stanisława, Jana i Mieczysława Piętów.

+ Janinę Sobura, Kazimierza i Annę Lech, Walentego i Katarzynę Soburów.

+ Józefa, Józefę i Stanisława Bieliczów, Stanisławę i Józefa Mrozów.

+ Jana Mroza, Władysława Wolskiego i zm. z rodz. Wolskich, Mrozów i Dzwonków. roku

+ Stanisławę i Jana Podstawków i zm. z rodz. Podstawków i Janusów.  

+ Antoniego Łuczaka, Jana Sobonia, Józefa i Władysławę Soboń i zm. z rodz. Drogoszów i Gołuchów.

+ Annę, Bronisława, Stanisława i Józefa Podstawków, Mieczysława i Józefę Wilk.

+ Józefę, Józefa i Andrzeja Pawlikowskich.

 

Godz. 12.00                                                                      

 

+ Józefę i Antoniego Gołuch, Stanisława Malagę.

+ Kazimierza i Stanisławę Bejm, Jana, Andrzeja i Bronisławę Kozieł.

+ Alicję i Henryka Malagów, Waldemara Jóźwika.

+ Antoniego i Mariannę Gorzelaków, Antoniego i Stefanię Bańburów.

+ Józefę, Mieczysława i Henryka Gołuch.

+ Wandę i Józefa Stępień.

+ Mariannę i Stanisława Zimnych, Stefanię i Antoniego Foks.

+ Stanisławę i Antoniego Kowalskich, Józefa, Annę i Grzegorza Komisarczyk.

+ Helenę i Tadeusza Dudków.

+ Stanisława Nowaka.

+ Marię i Eugeniusza Kozieł.

+ Romana, Stanisławę i Aleksandra Podgórskich.

+ Stanisławę i Józefa Snochów.

+ Bronisława i Krzysztofa Bębaczów, Tadeusza Stępnia.

+ Grażynę i Mariana Dudek.

+ Stanisławę i Jana Snoch, Otolię i Franciszka Kowalczyk.

+ Józefa, Antoniego, Franciszkę  Piotrowskich,

+ Mieczysława, Franciszka i Józefę Kowalskich, Józefa, Janinę Sójka, dusze  cierpiące w czyśćcu, Otolię Stępień.

+ Tadeusza Domańskiego, Genowefę i Stanisława Karlińskich.

+ Władysława, Genowefę, Jana Szymoniaków, Weronikę, Antoniego Snochów.

+ Leszka i Kazimierza Smolarczyków.

+ Władysława, Stanisława, Wawrzyńca i Wiktorię Sztanderów, Jana, Józefa, Eugeniusza Winczakiewiczów, Krzysztofa Malagę, Tadeusza Szymkiewicza.

+ Janinę, Stanisława, Mieczysława, Zygmunta, Łukasza, Jadwigę, Marcina Łukasików, Stanisławę, Józefa Mrozów, Stanisławę, Eryka Szczyrbów, Franciszkę, Władysława Malagów.

+ Danutę, Jana, Jadwigę i zm. z rodz. Szymoniaków, Stanisławę, Wojciecha i zm. z rodz. Kaczmarczyków.

+ Tadeusza Stępnia i Krzysztofa Nowaka.

+ Ryszarda Gołucha i zm. z rodz. Drogoszów i Gołuchów.

+ Józefa, Annę i Henryka Snoch, Jana Radomskiego, Władysława, Marię, Stanisławę i Jana Smolarczyk i zm. z rodz. Snochów i Smolarczyków.

+ Jana, Józefę, Janinę i Stanisława Mrozów, Stanisława i Dominika Ciołak.

+ Leokadię i Henryka Bartkiewiczów.

+ Tadeusza, Antoninę i Stanisława, Józefa i Stanisławę i zm. z rodz.

+ Mieczysława, Józefa i Stanisławę Łukasik, Feliksa, Edwarda i Mariannę Marszałek, Zofię i Władysława Kosińskich, Stanisława Wzorka.

+ Jana i Katarzynę Prokop, Annę i Kazimierza Prokop, Helenę i Franciszka Piotrowskich, Henryka Serafina, Marię Prachniak, ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha.

+ Mariannę Piec, Krystynę i Franciszka Kowalczyk, Antoninę i Stanisława Snoch, Stanisława i Mariannę Piec.

+ Józefa i Leokadię Kwiatkowskich, Ilonę Kwiatkowską-Dziwosz.

+ Aleksandra i Aleksandrę Łukasik.

+ Janinę, Pawła, Katarzynę, Helenę i zm. z rodz. Ściegiennych; Jana, Katarzynę i zm. z rodz. Janusów.

+ Władysławę i Józefa Walasów, Antoninę i Jana Gosów.

 

 Półroczne godz. 12.00 - czyli do końca kwietnia

 

+ Wojciecha, Stanisławę, Bronisława, Józefa, Agnieszkę, Bronisława, Teresę Pietrowskich i zm. z rodz. Tomasików i Pietrowskich.

+ Henryka Piotrowskiego, Katarzynę i Władysława Pękalskich, Helenę i Zenona Stokowiec.

+ Leokadię i Jana Kotwiców, Stefanię i Antoniego Prokopów, Mariannę Sobura i zm. z rodziny.

+ Tadeusza, Leokadię, Antoniego i Władysławę Pięta, Jana i Mariannę Malarczyk.

+ Weronikę, Władysława i Józefa Paździerz, Annę i Jana Gos.

+ Stanisława, Genowefę, Józefa i Bogdana Opara, Kazimierza, Tadeusza i Helenę Mazur, Teresę Rutkowską, Aldonę Wolską, Teresę Kocuń.

+ Antoniego, Wawrzyńca i Wiktorię Sztanderów, Kazimierza, Genowefę i Zygmunta Winczakiewiczów, Mateusza Polita, ks. Stanisława Pasicha.

+ Stefanię i Antoniego Prokop, Mariannę Sobura, Antoniego, Agnieszkę i Zygmunta Marszałek, Czesława Ciołak.  roku

+ Tadeusza, Aleksandrę, Stanisława Czupryńskich, Jana, Krystynę, Annę i Stanisława Mrozów, Rozalię i Bronisława Szymkiewiczów.roku

+ Annę, Kazimierza, Helenę, Józefa i Stanisława Podstawków i zm. z rodz. Podstawków i Janusów. roku 

+ Stanisława, Michała, Mariannę, Władysława, Leokadię i Dominika Ciołaków, Ludwika, Mariannę i Tadeusza Wnuków, Janinę Smolarczyk i zm. w czyśćcu cierpiących.

+ Jana i Genowefę Szymoniak, Stanisława, Władysława, Wiesława i zm. z rodzi. Szymoniaków, Pawła i Katarzynę Ściegiennych.

+ Mariannę, Antoniego, Michała i Kazimierza Terelaków, Helenę Wesołowską i zm. z rodz. Walasów i Terelaków.

+ Władysławę, Stefana i Stanisława Szafulskich, Stanisławę, Jana, Józefę i Bolesławę Wilk i zm. w czyśćcu cierpiących.

+ Tadeusza Kowalskiego, Jana, Józefa i Władysława Walas.

 

Módlmy się także za zmarłych naszych duszpasterzy: biskupów naszej diecezji, kapłanów pracujących w naszej parafii: ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha. Za fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła i parafii. Za tych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny, za ofiary wojen, przemocy i epidemii. Za zmarłych w minionym tygodniu ..... oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących.