• Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

Logowanie

 

Intencje Mszalne od 30 stycznia do 5 lutego 2023 r.

 

 

 Czwartek  2. II.  –  M. B. Gromnicznej

                  9.00

+ Stanisławę Stępień (26 r. śm.), Franciszka i Otolię Stępień, Tadeusza Wnuka, Józefa Serafina – zam. Roman Stępień z rodz.

                11.00     

+ Wacława (11 m. śm.), Reginę, Marcina, Stanisławę, Franciszka, Józefę i Wiktora Kotwiców, Mieczysława Smolarczyka – zam. syn Jan z rodziną.

              18.00

W intencji Kółka Różańcowego Modlitwy Rodziców za Dzieci.

 

Piątek  3. II.  godz. 18.00

Intencja zbiorowa za zmarłych:

+ Marka Pniewskiego – zam. ciocia.  

+ Zygmunta Mroza – zam. rodz. Halików.

+ Jana Kowalczyka (20 r. śm.) i zmarłych z rodziny – zam. żona i dzieci z rodzinami.

+ Irenę Gołuch – zamówili Stanisława i Wiesław.

 

Sobota  4. II.  godz. 18.00

1) + Andrzeja Sidło (3r. śm.), Stanisławę, Józefa, Józefę i Wacława Sidłów, Helenę i Mieczysława Król, Tadeusza Stępnia – zam. Grażyna z rodz.   

2) + Czesława Kozieł (1 r. śm.) – zam. żona, dzieci i wnuki.

 

Niedziela  5. II. 

 

8.00

W intencji Kółek Różańcowych naszej Parafii.

 

10.00

Wspólnotowa intencja dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i pogodę ducha, wszelkie łaski potrzebne na dalsze lata życia:

 • W 1 roczn. urodz. Adama Kwietnia – zam. rodzice z rodz.
 • W 11 roczn. urodz. Amelii Zdunek – zam. rodzice i brat.
 • W 10 roczn. urodz. Izabeli Szmit oraz za Weronikę i Szymona Szmit i ich rodziców – zam. dziadkowie.
 • Z racji urodzin Wiesława Sidło - zam. żona z córkami.

 

12.00

Intencja zbiorowa za zmarłych:

+ Andrzeja Sidło (3 r. śm.), Stanisławę, Józefa i Józefę Sidłów, Helenę i Mieczysława Król, Katarzynę Kaplita i Tadeusza Stępnia.

+ Apolonię Szymkiewicz – zam. synowa Irena z wnuczkiem Piotrem.

+ Zygmunta Mroza – zam. pracownicy Drukarni Duet.

+ Stanisława (9 m. śm.) i Janinę Łukasików, Annę, Władysława, Jana i Bogdana Jasińskich – zam. wnuczka Justyna z rodz.

+ Reginę Marszałek (2 m. śm.) – zam. dzieci.

+ Krzysztofa Sideł (2 m. śm.) – zam. brat Andrzej z rodz.

+ Irenę Malaga – zamówiła Mieczysława Mróz.

+ Helenę (r. śm.) i Józefa Prokopów, Stanisława, Józefę, Franciszka i Józefę Sztanderów, Zygmunta Nowaka, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha i zm. z rodz. Sztanderów i Prokopów – zam. córka Stefania.

+ Waldemara Jóźwika (29 r. śm.), Danielę, Mieczysława i Mirosława Jóźwików, Alicję i Henryka Malagów, Antoniego i Stanisławę Bąk, Józefa i Wiesława Miśkiewiczów, Barbarę Ludynia, Ewę Piątek i zm. z rodziny – zam. syn Piotr z żoną.

 

16.00

+ Elżbietę Wróbel (8 m. śm.), Rozalię i Stanisława Wróbel, Janinę i Józefa Wilk, Zbigniewa Szymkiewicza – zam. mąż Ryszard z rodz.  

 

 

Intencje Mszalne od 6 do 12 lutego 2023 r.

Poniedziałek,  6. II.  godz. 18.00

+ Henryka Piotrowskiego – zamówili Leszek Mróz, Edyta Piec i Martyna Mróz.

 

Wtorek  7. II. godz. 18.00

+ Stanisława Nowaka (3 r. śm.), Otolię i Władysława Nowaków, Kazimierza i Mariannę Dąbków, ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha – zam. żona i dzieci z rodzinami. Stanisława Piotrowskiego – zamówili Lucyna i Piotr Michta.

 

Środa  8. II.  godz. 18.00

1) + Władysława Szymoniaka (1 r. śm.) – zam. siostra Henryka z rodz.  

    

Czwartek  9. II.  godz. 18.00

+ Stanisława Magierowicza (34 r. śm.)

 

Piątek  10. II.  godz. 18.00

             Intencja zbiorowa za zmarłych:

+ Apolonię Szymkiewicz – zam. bratowa Józefa Szymkiewicz z rodz.   

+ Zygmunta Mroza – zam. rodz. Deptów i Kosteckich.

+ Aleksandra Wnuka (13 r. śm.) i zmarłych z rodziny Wnuków, Korusów, Kowalczyków i Popielnickich – zam. żona z rodz.

+ Stanisława Piotrowskiego – zamówili Edyta i Mateusz Kuś.

+ Irenę Malaga – zam. sąsiadka Alina Wnuk.

+ Dionizego, Helenę i Hipolita Dudków – zam. żona z rodz.

 

Sobota  11. II.  godz. 18.00

+ Annę Wijas (8 r. śm.), Mariannę, Antoniego i Pawła Salamon, Józefę i Jana Wijas i zm. z rodz. Wijasów i Salamonów – zam. mąż z rodz.   

 

Niedziela  12. II. 

 

8.00

W intencji chorych z naszej parafii z okazji Światowego Dnia Chorego.

 

10.00

Wspólnotowa intencja dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i pogodę ducha, wszelkie łaski potrzebne na dalsze lata życia:

 • W 25 roczn. ślubu Sabiny i Mariusza Dobosz – zam. dzieci.
 • W 1roczn. urodz. Jakuba Płusy i jego siostry Blanki – zam. dziadkowie.
 • O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Kowalskich – zam. mama.

 

12.00

W intencji Legionu Maryi w naszej parafii

 

16.00

+ Janinę Pinda (9 m. śm.), Antoniego i Tadeusza Pindów, Mariannę, Stanisława, Bogusławę i Zdzisława Smolarczyków, Czesława Kiezę i zm. z rodz. Kiezów – zam. córka z rodz.   

 

 

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 WYPOMINKI rok 2023.

Godz. 8.00                                                                           

                   Roczne:

+ Mieczysława, Bronisławę i Bronisława Smolarczyków, Genowefę i Jana Parandyków, Reginę i Wacława Kotwiców.

+ Tadeusza, Władysława i Helenę Bielicz, Annę i Walentego Kowalczyk.

+ Mariannę, Walentego, Antoninę i Antoniego Piotrowskich, Antoniego Snocha.

+ Stanisława Wesołego, Stanisławę, Otolię, Stanisława, Wiesława i Bogdana Szymoniaków, Stanisława Nowaka.

+ Edwarda i Helenę Smolarczyk, Janinę i Irenę Brożek.

+ Dionizego, Hipolita i Helenę Dudek, Adama i Zofię Włodarskich, Bolesława Wijasa.

+ Stanisława, Marcina i Mariannę Jaworskich, Stanisława i Józefę Malarczyk, Cecylię Zając, Danutę Stępień, Stanisława Robaka, Zofię i Lecha Stępień, ks. Jana Abratańskiego.

+ Janinę Sobura, Leonida Wasilewskiego i +++ Soburów, Wasilewskich i Płazów.

+ Józefa i Zenona Szymkiewicz, Mariannę i Piotra Armuła.

+ Zdzisława Łukasika.

+ Aleksandra Wnuka i +++ Wnuków.

+ Barbarę Kosińską, Teresę Jedlińską, Wiesława, Mieczysława, Józefa, Franciszkę, Tadeusza i Stefana Kowalczyków, Agatę, Władysława, Stanisława i Halinę Żuradów, Marię i Zygmunta Koniecznych.

+ Aleksandrę, Jana, Józefę i Franciszka Wudarczyków, Edwarda Krzysztofika.

+ Mariannę, Barbarę, i Jana Piętów, Stefanię, Józefa i Józefa Wolderów i +++ Piętów i Wolderów.

+ Zenona, Tadeusza i Rafała Frankowskich, Jana i Annę Jasińskich, Bronisława i Marię Wojtyś.

+ Elżbietę Bębnistą–Kwiecień.

+ Wiesława Pindę, Władysława i Cecylię Podstawków, Danutę i Jerzego Kędziora.

+ Jana i Janinę Podstawka, Henryka Podstawkę, Władysława, Zofię i Zygmunta Mędreckich.

+ Marcina, Stanisławę, Franciszka, Józefę, Wacława, Reginę i Wiktora Kotwiców, Mieczysława Smolarczyka, Andrzeja Jedlińskiego.

+ Stanisława, Władysława i Otylię Nowaków, Kazimierza i Mariannę Dąbków.

+ Józefa i Lecha Terelak, Annę i Stanisława Kieza, Władysławę i Jana Karbownik.

+ Jana, Bronisława i Anielę Walasów, Józefę, Józefa i Józefę Paździerzów.

+ Antoniego, Mariannę i Zofię Ściegiennych, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich.

+ Wiesława Kowalczyka, Zofię, Władysława i Mariana Marszałek.

+ Stanisławę i Władysława Grzegolców, Mariannę i Władysława Malagów, Edwarda Bujaka.

+ Franciszkę i Józefa Walasów i +++ Walasów i Jedlińskich.

+ Marię, Stanisława, Zdzisława, Stanisławę i Wojciecha Kowalskich, ks. Stanisława Nowaka.

+ Janinę i Edwarda Kotwiców, Stanisławę, Stanisława i Mariannę Czerwińskich, Marka Pniewskiego.

+ Roberta Szymoniaka.

+ Marię i Józefa Walas, Stanisławę i Józefa Gołda, siostrę Justynę Helman, Krystynę Rutka, Stanisława Walasa.

+ Jana, Władysławę i Szymona Karbowników, Antoniego, Antoninę i Mieczysława Piotrowskich.

+ Józefa, Jana i Zofię Plech, Antoniego i Stanisławę Bąk.

+ Elżbietę i Józefa Snochów, Władysławę i Jana Łukasików, Anielę Białą, Katarzynę Łuszczyńską.

+ Stanisławę i Bolesława Kozieł, Tadeusza Snocha i +++ Kozłów i Snochów.

+ Stanisława Nowaka, Romana Podstawkę.

+ Józefa Jedlińskiego, Helenę i Władysława Wolderów.

+ Józefę i Antoniego Gołuch, Stanisława Malagę.

+ Stanisława i Genowefę Ściegiennych, Jana i Kazimierę Malarczyk.

+ Mieczysława, Wincentego, Józefa i Zofię Plech, Wandę i Eugeniusza Knap, Mariannę i Jana Dyl.

+ Marię i Eugeniusza Kozieł.

+ Stanisława Mroza, Otolię Stępień, Mariannę i Walentego Mrozów.

+ Leszka Zimnickiego.

+ Genowefę i Jana Picheta, Stanisławę i Stanisława Chruściaków.

+ Katarzynę, Wojciecha i Stanisława Wesołych, Władysławę, Jana i Mieczysława Karbownik, Katarzynę, Jana i Mieczysława Jedlińskich, Helenę Iwanek, Stanisława Karlińskiego, Lecha Terelaka.

+ Aleksandrę i Stanisława Frankowskich, Antoninę i Stanisława Frankowskich, Mariannę i Józefa Podstawka.

+ Helenę i Tadeusza Bujak, Krzysztofa Bujaka, Józefę Mróz.

+ Władysławę i Tadeusza Jakubowskich, Irenę i Józefa Snochów.

+ Józefę, Stanisława, Feliksa i Krzysztofa Podstawków, Stanisława Ciołaka.

+ Władysława, Katarzynę i Stanisława Bernat, Antoniego  i Stanisławę Kot, Zdzisława Szafulskiego.

+ Otolię, Stanisławę i Franciszka Stępniów, Stanisława Mroza.

+ Zbigniewa Szymkiewicza, Janinę i Józefa Wilk, Elżbietę Wróbel i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Romana, Jadwigę, Józefa i Antoniego Smolarczyków, Mariannę, Aleksandrę, Irenę, Mieczysława i Stanisława Szymkiewiczów.

+ Walerię, Franciszka i Stanisławę Wijas, Helenę i Edwarda Mróz.

+ Franciszka i Józefę Stępień, Władysława, Antoninę i Stanisława Baran i +++ Baranów i Sornatów.

+ Helenę i Edwarda Mróz, Józefę i Władysława Zbroszczyk.

+ Stanisławę, Stanisława, Genowefę i Mieczysława Karlińskich

             inne:

¾ + Annę, Stanisława, Jana i +++ Piętów, Katarzynę, Kazimierza i +++ Kotwiców.

½ + Henryka Skorupkę, Gertrudę Wolder.

½ + Stanisławę, Jana i Andrzeja Kuzka.

½ + Józefę, Jana i Eugeniusza Winczakiewiczów, Wawrzyńca, Władysława i Stanisława Sztanderów, Krzysztofa Malagę, Waldemara Wieczorka, Tadeusza Szymkiewicza.

½ + Władysława i Józefę Sztanderów, Władysławę i Władysława Stępień, Józefa Sztanderę, Stanisławę i Piotra Mróz, Barbarę Sztandera, Romana Podstawkę, Stanisława Pietrzykowskiego, Mariana Woldera.

½ + Walentego, Leokadię i Stanisława Wilczkowskich, Franciszka, Stefanię, Michała i Danutę Szymkiewiczów, Urszulę Chmiel.

⅓ + Janinę i Stanisława Sornat, Stefanię i Antoniego Prokop i +++ Sornatów, Prokopów i Baranów.

 

 

Godz. 10.00    

       Roczne:

 + Jana, Adama i Antoninę Mróz, Jana, Mariannę, Franciszka, Eugenię i Władysławę Dzwonek i +++ Mrozów i Dzwonków.

+ Elżbietę Podstawka, Zbigniewa i Józefa Paszewskich, Katarzynę, Stanisława, Antoniego i Józefa Szymoniaków.

+ Anielę, Józefa i Józefę Karbownik.

+ Wandę i Stanisława Sowińskich.

+ Alicję i Henryka Malagów i Waldemara Jóźwika.

+ Kazimierę i Jana Wolskich, Stanisława Drogosza.

+ Jana Mroza, Władysława Wolskiego i +++ Wolskich, Mrozów i Dzwonków.

+ Romana , Franciszkę i Jana Podstawka, Jerzego i Zbigniewa Titkin, Józefę i Władysława Sztandera i +++ Kotwiców.

+ Tadeusza, Michała i Józefę Nygów, Mariannę i Antoniego Smolarczyków, Jana Piętę, Józefa Stępnia i Jakuba Wojtasińskiego.

+ Annę, Władysława, Bogdana i Jana Jasińskich, Janinę i Stanisława Łukasików.

+ Józefa Snocha, Jana i Franciszkę Snochów, Józefa i Mariannę Mrozów.

+ Anielę, Aleksandrę i Bronisława Piotrowskich, Stanisława i Mieczysława Gosów.

+ Helenę, Józefa, Jerzego i Huberta Gawrońskich, Mariannę i Józefa Kaczmarskich.

+ Apolonię i Mieczysława Szymkiewiczów, Tadeusza, Marię i Franciszka Sychów.

+ Łukasza Drzazgowskiego, Józefę, Franciszka i Aleksandrę Łukasik.

+ Stanisława, Walerego, Mariannę i Annę Czarneckich, Jana i Józefę Wijasów i +++ Czarneckich i Wijasów.

+ Wiktora Kotwicę.

+ Annę, Bronisława, Stanisława i Józefa Podstawków, Mieczysława i Józefę Wilk, Małgorzatę Wojnowską.

+ Genowefę i Jana Picheta, Janinę i Tadeusza Pietrowskich.

+ Janinę i Jerzego Grabowskich, Jana Góralczyka.

+ Józefę Paździerz, Mieczysława Jedlińskiego.

+ Danielę Piotrowską, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich, Anielę i Stanisława Świerczów i +++ Piotrowskich i Świerczów.

+ Stanisławę i Antoniego Bąk, Janinę i Jana Derlatka.

+ Zygmunta Nowaka, Franciszkę i Józefa Walasów.

+ Jana i Mariannę Ściegiennych, Władysława Wolskiego.

+ Czesława Kiezę, Janinę, Antoniego i Tadeusza Pindów, Mariannę, Stanisława i Zdzisława Smolarczyków.

+ Stanisława, Walentego i Antoninę Snochów, Józefa, Mariannę, Stanisława, Kazimierza i Jana Mrozów.

+ Stanisławę i Józefa Jedlińskich, Sławomira Jedlińskiego, Danutę i Mariana Dudków.

+ Helenę i Ludwika Gwizdałów, Władysławę i Tadeusza Jakubowskich.

+ Danielę, Bolesława, Stanisława i Wiktora Łukasików, Józefę, Franciszka, Tadeusza i Henryka Malarczyków.

+ Bronisławę i Stanisława Kotów, Katarzynę, Władysława i Julię Gawrońskich.

+ Stanisława, Mariannę i Stanisława Gąsior.

+ Mieczysława, Jana i Władysławę Karbowników, Katarzynę, Stanisława, Mariana i Michała Szymkiewiczów.

+ Ryszarda Gołucha i +++ Drogoszów i Gołuchów.

+ Jana Kowalczyka, Władysława Giemzę, Marię Dudek.

+ Antoniego Paździerza, Beatę Lamczyk, Teresę i Mieczysława Kurczyńskich, Stanisławę i Romana Podgórskich.

+ Janinę Kałuża.

+ Mieczysława i Sylwestra Kosińskich, Agnieszkę i Walentego Kopeć, Kazimierza Szymoniaka.

+ Genowefę i Stanisława Karlińskich, Janinę i Władysława Gawlików.

+ Piotra Wychowańca, Grzegorza Kozieł.

+ Władysława Malarczyka.

+ Antoniego Łuczaka i +++ Soboniów, Drogoszów i Gołuchów.

+ Alicję i Henryka Malagów i zmarłych z rodziny.

+ Andrzeja Sidło.

+ Weronikę i Antoniego Snochów, Katarzynę, Stanisława i Mariana Szymkiewiczów.

+ Stanisława, Genowefę, Józefa i Florentynę Oparów, Teresę i Kazimierza Kocuń, Aldonę Wolską, Antoninę Pięta.

+ Mieczysława i Józefę Wilk, Danielę Piotrowską.

+ Ewę i Juliana Chruściaków.

+ Annę, Józefę i Jana Wijasów, Mariannę, Antoniego i Pawła Salamon, Krystynę, Eugeniusza i Krzysztofa Nowaków.

+  Stanisławę, Jana i Józefa Piotrowskich, Adama, Józefę i Władysława Wilczyńskich, Helenę Zajęcką.

+ Otolię i Stanisława Snoch.

+ Jana, Romana i Otylię Kowalczyków, Mariannę i Stefana Mrozów, Kazimierę Ślęzak.

+ Danielę i Tadeusza Gorzelaków, Julię i Jana Gawiorów.

+ Jana i  Kazimierę Malarczyk, Stanisława i Annę Szafarczyk.

+ Józefa, Zygmunta, Józefa i Stanisławę Konopskich, Antoniego i Jadwigę Smolarczyk, Henryka Zimnego.

+ Stanisława i Helenę Piotrowskich, Leokadię i Władysława Bernat.

             inne:

 ½ + Otolię i Władysława Nowak, Władysławę, Władysława i Antoniego Stępień.

½ + Stanisława i Józefę Giemza, Józefa i Józefę Gad, Władysława Giemzę, Marię Dudek.

½ + Józefa, Józefę i Stanisława Bieliczów, Stanisławę i Józefa Mrozów i +++ Bieliczów, Mrozów i Piotrowskich.

½ + Władysława i Stanisławę Płusa, Janinę, Sylwestra, Rafała i Edwarda Bober.

½ + Władysława, Andrzeja i Józefę Snochów, Jana, Józefę, Antoniego, Józefa i Wandę Sokołowskich.

½ + Anielę, Bronisława i Aleksandrę Piotrowskich, Mariannę Marszałek, Adama, Katarzynę i Tadeusza Karbowników, Mieczysława Gosa, ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha.

½ + Mariannę i Mieczysława Tkacz, Krystynę i Bogdana Kociołkowskich, i +++ Tkaczów, Kociołkowskich i Kosińskich.

½ + Stanisława, Józefę, Franciszka i Józefę Sztandera, Helenę i Józefa Prokop.

⅓ + Stefanię i Zdzisława Sideł, Mariana Dobosza, Mariana Sideł i +++ Wilków, Sidłów, Doboszów i Knapów.

¼ + Zofię i Kazimierza Malarczyk, Annę, Stanisława i Stanisława Kwiecień.

¼ +Józefa, Józefę, Andrzeja i Mariana Pawlikowskich, Jana Kowalskiego.

 

 

Godz. 12.00                                                                      

                 Roczne:

+ Tadeusza Stępnia i Krzysztofa Nowaka.

+ Kazimierę i Jana Wolskich, Eugenię i Mariana Skwarskich.

+ Henryka Piotrowskiego, Katarzynę i Władysława Pękalskich, Helenę i Zenona Stokowiec.

+ Janinę, Stanisława, Mieczysława, Zygmunta, Łukasza, Zdzisława, Jadwigę i Marcina Łukasików, Stanisławę i Józefa Mróz, Stanisławę i Eryka Szczyrbów i +++ Malagów.

+ Stanisławę, Antoniego i Jana Mróz, Mariana Jakubowskiego i Krzysztofa Borowca.

+ Stanisławę i Antoniego Kowalskich.

+ Helenę i Tadeusza Dudek.

+ Leokadię, Tadeusza, Władysławę i Antoniego Piętów, Jana i Mariannę Mularczyk.

+ Władysławę i Józefa Walasów, Antoninę i Jana Gosów.

+ Mariannę i Antoniego Gorzelak, Stefanię i Antoniego Bańburów.

+ Stanisławę i Jana Snoch, Otolię i Franciszka Kowalczyk.

+ Jana Kozieł, Bronisławę i Andrzeja Kozieł, Stanisławę i Kazimierza Bejm i +++ Kozłów, Bejmów, Łodejów i Nowaków.

+ Jana i Czesława Pięta, Kamila Walasa.

+ Stanisława Czarneckiego, Stanisława Nowaka, Grażynę i Mariana Dudek.

+ Wojciecha Zarychtę.

+ Leokadię i Jana Kotwiców, Stefanię i Antoniego Prokop, Mariannę Sobura.

+ Tadeusza Domańskiego, Genowefę i Stanisława Karlińskich.

+ Marię i Stanisława Zimnych, Stefanię i Antoniego Foks.

+ Henryka Chruściaka.

+ Mieczysława, Franciszka i Józefę Kowalskich, Józefa i Janinę Sójków, Otolię Stępień i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Helenę i Kazimierza Kocuń, Tadeusza, Helenę i Kazimierza Mazur, Teresę Rutkowską.

+ Józefę, Mieczysława i Henryka Gołuch, Jana Piętę.

+ Bronisława i Krzysztofa Bębacz, Tadeusza Stępnia.

+ Leszka i Kazimierza Smolarczyk.

+ Czesława, Henrykę i Bolesława Marszałek.

+ Władysława Szymoniaka, Jana i Genowefę Szymoniak, Antoniego i Weronikę Snoch.

+ Annę, Józefa i Grzegorza Komisarczyków.

+ Tadeusza, Antoninę i Stanisława, Józefa i Stanisławę i zm. z rodziny.

+ Wandę i Józefa Stępień.

+ Józefa, Antoniego i Franciszkę Piotrowskich.

+ Józefa, Annę i Henryka Snoch, Władysława, Marię, Stanisławę i Jana Smolarczyków i +++ Smolarczyków i Snochów.

+ Michała, Mariannę, Stanisława i Dominika Ciołak, Janinę i Stanisława Mrozów.

+ Kazimierza i Annę Prokop, Franciszka i Helenę Piotrowskich, Henryka Serafina, Jana i Katarzynę Prokop, Marię i Antoniego Prachniak, Helenę i Antoniego Serafin, ks. Jana i ks. Stanisława.

+ Stanisława Ciołaka.

+ Zofię i Władysława Kosińskich, Stanisławę, Józefa i Mieczysława Łukasików, Feliksa Marszałka i Stanisława Wzorka.

+ Romana, Stanisławę i Aleksandra Podgórskich, Stanisława Sztanderę.

+ Aleksandrę i Aleksandra Łukasików.

+ Leokadię i Henryka Bartkiewiczów.

+ Stanisławę i Józefa Snochów.

             inne:

¾ + Danutę, Jadwigę i Jana Szymoniaków, Stanisławę i Wojciecha Kaczmarczyków (i +++ Szymoniaków i Kaczmarczyków).

½ + Stanisława, Andrzeja, Zbigniewa, Piotra i Pawła Szymoniaków i +++ Szymoniaków i Giemzów.

½ + Jana i Annę Gos, Weronikę, Władysława i Józefa Paździerz.

½ + Tadeusza Czupryńskiego, Krystynę, Jana, Annę i Stanisława Mrozów.

½ + Antoniego, Wawrzyńca, Wiktorię i Stanisława Sztanderów, Kazimierza, Genowefę i Zygmunta Winczakiewiczów, Mateusza Polita, ks. Stanisława Pasicha.

½ + Mariannę, Antoniego, Michała i Kazimierza Terelaków, Helenę Wesołowską i +++ Terelaków i Walasów.

½ + Zbigniewa, Stanisława, Stanisławę, Stanisława i Edwarda Magierowiczów, Stanisławę, Antoniego, Mieczysława i Henryka Piotrowskich, ks. Jana i ks. Stanisława.

½ + Łukasza i Jana Szymkiewiczów, Jana, Józefę, Eugeniusza i Halinę Winczakiewiczów, Tadeusza Szymkiewicza, Zdzisława Kowalskiego.

½ + Michała, Mariannę, Władysława i Leokadię Ciołaków, Ludwika, Mariannę i Tadeusza Wnuków, Janinę Smolarczyk.

½  + Władysławę, Stefana i Stanisława Szafulskich, Stanisławę, Jana, Józefę i Bolesławę Wilk.

¼ + Annę, Kazimierza, Helenę, Józefa, Stanisława i +++ Podstawków i Janusów.

½ + Stanisława, Genowefę, Józefa i Bogdana Oparów, Aldonę Wolską, Helenę i Kazimierza Kocuń, Tadeusza, Helenę i Kazimierza Mazur, Teresę Rutkowską.

½ + Jana i Genowefę Szymoniaków, Józefa Szymoniak, Wiesława Szymoniak, Pawła i Katarzynę Ściegiennych.

 

 

Módlmy się także za zmarłych naszych duszpasterzy: biskupów naszej diecezji, kapłanów pracujących w naszej parafii: ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha. Za fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła i parafii. Za tych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny, za ofiary wojen, przemocy i epidemii. Za zmarłych w minionym tygodniu ..... oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących.