• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

INTENCJE MSZY ŚW 16 PAŹDZIERNIKA - 22 PAŹDZIERNIKA
…..................................................................................................................................................................
Poniedziałek


17.00. 1. +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (16 gregorianka)


2. +Otylię Pięta -zam rodzina Wojarskich

.....................................................................................................................................................................
Wtorek


17.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Łosieńskiej dziękczynna za operację córki z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, powrót do zdrowia dla córki, wiarę, nadzieję i miłość -zam mama z rodziną


18.00 +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (17 gregorianka)
............................................................................................................................................................................
Środa

17.00 1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Łosieńskiej dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha płynącą z wiary, nadziei i miłości dla Danuty Kieza z racji urodzin - zam córki z rodzinami


2. +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (18 gregorianka)
..........................................….............................................................................................................................
Czwartek


17.00 1. +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (19 gregorianka)


2. +Halinę Krzeszowską (7 m śm), Waldemara Szymoniaka, Adelę Gogół, Lucynę Kurpis -zam syn Hubert z rodziną
............................................................................................................................................................................
Piątek


17.00 1. +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (20 gregorianka)


2. + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Smolarczyków, Janinę, Antoniego, Tadeusza Pindów, Czesława Kiezę, Weronikę, Antoniego, Mariana, Henryka Kiezów, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha - zam rodzina


19.00 EUCHARYSTIA Z MODLITWĄ UWIELBIENIA I MODLITWĄ O UZDROWIENIE FIZYCZNE I DUCHOWE
............................................................................................................................................................................
Sobota


14.00 Chrzest Wojciecha Jedlińskiego


17.00 1. +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (21 gregorianka)


2. +Otylię Pięta - zam Pracownicy i dyrekcja ZPO w Strawczynie
............................................................................................................................................................................
Niedziela


8.00 1. +Zofię Plech (9 m śm), Jana Plecha, Jadwigę, Stanisława Plechów -zam córka Krystyna z dziećmi


2. +Jana, Józefę Wińczakiewiczów -zam dzieci i wnuki z rodzinami (22 gregorianka)


3. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, mądre wybory w życiu dla Antosia Kwietnia z racji 1 rocznicy urodzin - zam rodzice
…........................................................................................................................................................................


10.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, mądre wybory w życiu dla Pawła Smolarczyka z racji 18 rocznicy urodzin -zam rodzice i rodzeństwo


2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, mądre wybory w życiu dla Liliany Gruca z racji 1 rocznicy urodzin i jej rodziców -zam dziadkowie


3. +Jerzego Gawrońskiego - zam Kolo Różańcowe Zofii Czarneckiej z Łubna
............................................................................................................................................................................


12.00 1. Parafian


2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, dalszą miłość i jedność w małżeństwie dla Bożeny i Janusza Tewińskich z racji 30 rocznicy ślubu - zam mama


3. +Mariannę Stępień (13 r śm), Stanisława, Zygmunta Stępniów, Józefa, Stanisławę, Józefę, Wacława, Edwarda Sideł, Katarzynę Kaplita - zam syn z rodziną
............................................................................................................................................................................


15.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE


16.00. 1. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, mądre wybory w życiu dla Krzysztofa z racji 19 rocznicy urodzin i dla jego rodziców Anny i Jarosława z racji urodzin i dla jego sióstr Kamili i Klaudii -zam rodzina


2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, mądre wybory w życiu dla Marianny Karlińskiej w rocznicę Chrztu Świętego -zam rodzina