• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

INTENCJE MSZY ŚW OD 12 SIERPNIA DO 18 SIERPNIA 2019 ROKU
…..........................................................................................................................................................................................
Poniedziałek

18.00. + Bogdana Oparę (1 r śm), Stanisława, Genowefę, Józefa, Floriannę Oparów, Aldonę Wolską, Helenę, Kazimierza Kocuń - zam Stanisław Opara z rodziną

19.00 +Alicję Malaga (11 r śm), Henryka Malagę, Stanisławę, Antoniego Bąków, Janinę, Antoniego, Józefa, Annę Malagów, zmarłych z rodziny - zam syn Mariusz z rodziną

20.30 - PIELGRZYMKOWY APEL JASNOGÓRSKI
...............................................................................................................................................................................................
Wtorek

18.00. + Józefę Malaga (urodz) - zam dzieci z rodzinami

20.00.FATIMSKIE 1. + Stanisława Podstawkę (14 r śm), Bronisława, Annę, Zofię Podstawków, zmarłych z rodziny Dymarskich, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha - zam siostra z rodziną

2. +Zenona Szymkiewicza (5 r śm), Józefa Szymkiewicza, Józefę Kwiatkowską, Piotra Armułę, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha - zam córka Anna z rodziną
..............................................................................................................................................................................................
Środa
18.00. 1. +Mariannę Gorzelak (15 r śm), Jana Bańburę, Antoniego, Danielę, Tadeusza, Stefana, Wiesława, Zbigniewa Gorzelaków, Antoniego, Stefanię, Józefa, Edwarda, Mariannę, Jana, Stanisława Bańburów, Józefę, Aleksandra, Tadeusza, Helenę, Władysława Dudków, zmarłych z rodziny Gorzelaków i Bańburów, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha –zam wnuczka Małgorzata z rodziną

2. + Józefę Sztandera (r śm), Józefę Franciszka Sztanderów, Helenę, Józefa, Mieczysława Prokopów, Józefę, Mieczysława Gołuchów - zam syn Stanisław z rodziną
............................................………………...........................................................................................................................

Czwartek - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

8.00 1. + Janinę-Halinę Zgadzaj - zam mąż Aleksander z rodziną

2. +Józefa Mroza (44 r śm), Mariannę (27r śm), Stanisława, Kazimierza, Jana Mrozów, Józefa Snocha, Stanisławę Jachowicz, Jana, Franciszkę, Stanisława Snochów, Tadeusza Janinę Piotrowskich, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha –zam córka z rodziną
…...........................................................................................................................................................................................
10.00 1. Dziękczynna z prośbą przez wstawiennictw Matki Bożej Wniebowziętej o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha w życiu Wiesława Sztandery z racji 50 rocznicy urodzin - zam żona i dzieci

2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie, radość i pogodę ducha, mądre wybory w życiu dla Kai Motyl z racji 4 rocznicy urodzin oraz dla jej rodziców - zam dziadkowie

3. + Stanisława Czarneckiego ( m śm), Walerego, Edwarda, Daniela, Mariannę, Marię Czarneckich, Annę Czarnecką, Annę, Jana, Józefa, Józefę, Władysława, Marię Wijasów, Julię Gawrońską, Stanisławę Klubińską, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha –zam. żona Zofia z rodziną
...............................................................................................................................................................................................
12.00 1. Dziękczynna z prośbą przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie, radość i pogodę ducha w życiu dla rodziców, dzieci, wnuków i prawnuków z rodzinami - zam rodzina

2.+Feliksa Chruściaka (45 r śm), Jacka Chruściaka, Mariannę, Feliksa Smolarczyków, Stefanię, Władysława Jasów, zmarłych z rodziny, Jasów, Kubałów i Chruściaków –zam córka z rodziną
...............................................................................................................................................................................................
16.00. 1. +Jana Malarczyka (16 r śm), Andrzeja Malarczyka, Stanisława, Annę Szafarczyków, zmarłych z rodziny Malarczyków, Szafarczyków i Wojdów - zam syn Marian z rodziną

2. +Aleksandra Podgórskiego (1 r śm) - zam żona i dzieci z rodzinami

3. + Stanisławę Smolarczyk (6 m śm), Tadeusza Petelickiego (1 m śm), Marię Smolarczyk, Władysława, Jana Smolarczyków, Kazimierza Wosia, Andrzeja Jedlińskiego, Mateusza Króla, Annę, Józefa, Henryka Snochów, Jana Radomskiego, Władysławę, Józefa, Jadwigę Dudków - zam Grzegorz Smolarczyk z rodziną
...............................................................................................................................................................................................
Piątek
18.00. + Elżbietę Snoch (19 r śm), Józefa, Henryka Snochów, Władysławę, Jana Łukasików, Lucynę, Stanisława Synowiec, Anielę Białą, Katarzynę Łuszczyńską -zam córka z rodziną

19.00 +Otylię Pięta (2 r śm), Tadeusza Jana Piętów, Jana Derbisa, zmarłych z rodziny Piętów, Mrozów i Derbisów - zam córka z rodziną

 ...............................................................................................................................................................................................

Sobota

15.00 CHRZEST Hanny Duda i Franciszka Sokołowskiego

18.00. 1. + Wawrzyńca Sztanderę (46 r śm), Wiktorię, Władysława, Stanisława, Antoniego Sztanderów, Ewę Wilk, Annę Ściegienną, Tadeusza, Stanisławę Szymkiewicz, Krzysztofa Malagę, Jana, Józefę, Eugeniusza Wińczakiewiczów, zmarłych z rodziny Sztanderów i Wińczakiewiczów, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha-zam Henryka Sztandera z rodziną

2. + Alicję Malaga (11 r śm), Henryka Malagę, Antoniego, Stanisławę Bąków, Janinę, Antoniego Malagów - zam córka Małgorzata z rodzina
.............................................................................................................................................................................
NIEDZIELA

8.00 1. + Jana Brożka (25 r śm), Stanisławę Brożek, Helenę Pasisz (36 r śm), Walerię, Józefa Białych, Henryka Witulskiego, Czesława Piotrowskiego, Jana, Janinę, Henryka Podstawków, Janinę, Juliana Podgórskich, Danielę Piotrowską, Halinę Zgadzaj, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha –zam córka Danuta z rodziną

2. + Mieczysława Kowalczyka (18 r śm), Janinę, Stanisława Kowalczyków, Bronisławę, Bronisława Smolarczyków, Stanisława Szafulskiego, ks. Jana Abratańskiego, ks. Stanisława Pasicha - zam żona z rodziną
................................................................................................................................................................................................
10.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, miłość i jedność w dalszym życiu małżeńskim, zdrowie i pogodę ducha dla Elżbiety i Stanisława Szymoniaków z racji 35 rocznicy ślubu - zam mama Julia i dzieci z rodzinami

2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, miłość i jedność w dalszym życiu małżeńskim, zdrowie i pogodę ducha dla Małgorzaty i Jacka Podsiedlików z racji 25 rocznicy ślubu - zam synowie z rodziną
............................................................................................................................................................................
12.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, miłość i jedność w dalszym życiu małżeńskim, zdrowie i pogodę ducha dla Danuty i Czesława Gosów z racji 50 rocznicy ślubu - zam dzieci z rodzinami

2. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, miłość i jedność w dalszym życiu małżeńskim, zdrowie i pogodę ducha dla Grażyny i Czesława Jaworskich z racji 30 rocznicy ślubu - zam mama Helena, dzieci oraz rodzina

.............................................................................................................................................................................................
16.00 1. +Otylię Pięta (2 r śm), Tadeusza, Jana, Michała, Mariannę Piętów, Helenę, Wincentego, Józefa, Helenę Piotrowskich, Agnieszkę Golańską, zmarłych z rodziny Piętów, Piotrowskich i Mrozów - zam córka Stanisława z rodziną

2. +Zofię Łapot, Aleksandrę, Stanisława Frankowskich - zam córka Agnieszka z rodziną

3. +Józefę Malarczyk (4 m śm), Franciszka Malarczyka, Tadeusza, Mieczysława Malarczyków - zam syn Henryk z rodziną