• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

WYPOMINKI 2023 rok

                           8.00

 

+ Mieczysława, Bronisławę i Bronisława Smolarczyków, Genowefę i Jana Parandyków, Reginę i Wacława Kotwiców.

+ Tadeusza, Władysława i Helenę Bielicz, Annę i Walentego Kowalczyk.

+ Mariannę, Walentego, Antoninę i Antoniego Piotrowskich, Antoniego Snocha.

+ Stanisława Wesołego, Stanisławę, Otolię, Stanisława, Wiesława i Bogdana Szymoniaków, Stanisława Nowaka.

+ Edwarda i Helenę Smolarczyk, Janinę i Irenę Brożek.

+ Dionizego, Hipolita i Helenę Dudek, Adama i Zofię Włodarskich, Bolesława Wijasa.

+ Stanisława, Marcina i Mariannę Jaworskich, Stanisława i Józefę Malarczyk, Cecylię Zając, Danutę Stępień, Stanisława Robaka, Zofię i Lecha Stępień, ks. Jana Abratańskiego.

+ Janinę Sobura, Leonida Wasilewskiego i +++ Soburów, Wasilewskich i Płazów.

+ Józefa i Zenona Szymkiewicz, Mariannę i Piotra Armuła.

+ Zdzisława Łukasika.

+ Aleksandra Wnuka i +++ Wnuków.

+ Barbarę Kosińską, Teresę Jedlińską, Wiesława, Mieczysława, Józefa, Franciszkę, Tadeusza i Stefana Kowalczyków, Agatę, Władysława, Stanisława i Halinę Żuradów, Marię i Zygmunta Koniecznych.

+ Aleksandrę, Jana, Józefę i Franciszka Wudarczyków, Edwarda Krzysztofika.

+ Mariannę, Barbarę, i Jana Piętów, Stefanię, Józefa i Józefa Wolderów i +++ Piętów i Wolderów.

+ Zenona, Tadeusza i Rafała Frankowskich, Jana i Annę Jasińskich, Bronisława i Marię Wojtyś.

+ Elżbietę Bębnistą–Kwiecień.

+ Wiesława Pindę, Władysława i Cecylię Podstawków, Danutę i Jerzego Kędziora.

+ Jana i Janinę Podstawka, Henryka Podstawkę, Władysława, Zofię i Zygmunta Mędreckich.

+ Marcina, Stanisławę, Franciszka, Józefę, Wacława, Reginę i Wiktora Kotwiców, Mieczysława Smolarczyka, Andrzeja Jedlińskiego.

+ Stanisława, Władysława i Otylię Nowaków, Kazimierza i Mariannę Dąbków.

+ Józefa i Lecha Terelak, Annę i Stanisława Kieza, Władysławę i Jana Karbownik.

+ Jana, Bronisława i Anielę Walasów, Józefę, Józefa i Józefę Paździerzów.

+ Antoniego, Mariannę i Zofię Ściegiennych, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich.

+ Wiesława Kowalczyka, Zofię, Władysława,  Mariana i Wiesława Marszałek.

+ Stanisławę i Władysława Grzegolców, Mariannę i Władysława Malagów, Irenę Malaga, Edwarda Bujaka.

+ Franciszkę i Józefa Walasów i +++ Walasów i Jedlińskich.

+ Marię, Stanisława, Zdzisława, Stanisławę i Wojciecha Kowalskich, ks. Stanisława Nowaka.

+ Janinę i Edwarda Kotwiców, Stanisławę, Stanisława i Mariannę Czerwińskich, Marka Pniewskiego.

+ Roberta Szymoniaka.

+ Marię i Józefa Walas, Stanisławę i Józefa Gołda, siostrę Justynę Helman, Krystynę Rutka, Stanisława Walasa.

+ Jana, Władysławę i Szymona Karbowników, Antoniego, Antoninę i Mieczysława Piotrowskich.

+ Józefa, Jana i Zofię Plech, Antoniego i Stanisławę Bąk.

+ Elżbietę i Józefa Snochów, Władysławę i Jana Łukasików, Anielę Białą, Katarzynę Łuszczyńską.

+ Stanisławę i Bolesława Kozieł, Tadeusza Snocha i +++ Kozłów i Snochów.

+ Stanisława Nowaka, Romana Podstawkę.

+ Józefa Jedlińskiego, Helenę i Władysława Wolderów.

+ Józefę i Antoniego Gołuch, Stanisława Malagę.

+ Stanisława i Genowefę Ściegiennych, Jana i Kazimierę Malarczyk.

+ Mieczysława, Wincentego, Józefa i Zofię Plech, Wandę i Eugeniusza Knap, Mariannę i Jana Dyl.

+ Marię i Eugeniusza Kozieł.

+ Stanisława Mroza, Otolię Stępień, Mariannę i Walentego Mrozów.

+ Leszka Zimnickiego.

+ Genowefę i Jana Picheta, Stanisławę i Stanisława Chruściaków.

+ Katarzynę, Wojciecha i Stanisława Wesołych, Władysławę, Jana i Mieczysława Karbownik, Katarzynę, Jana i Mieczysława Jedlińskich, Helenę Iwanek, Stanisława Karlińskiego, Lecha Terelaka.

+ Aleksandrę i Stanisława Frankowskich, Antoninę i Stanisława Frankowskich, Mariannę i Józefa Podstawka.

+ Helenę i Tadeusza Bujak, Krzysztofa Bujaka, Józefę Mróz.

+ Władysławę i Tadeusza Jakubowskich, Irenę i Józefa Snochów.

+ Józefę, Stanisława, Feliksa i Krzysztofa Podstawków, Stanisława Ciołaka.

+ Władysława, Katarzynę i Stanisława Bernat, Antoniego  i Stanisławę Kot, Zdzisława Szafulskiego.

+ Otolię, Stanisławę i Franciszka Stępniów, Stanisława Mroza.

+ Zbigniewa Szymkiewicza, Janinę i Józefa Wilk, Elżbietę Wróbel i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Romana, Jadwigę, Józefa i Antoniego Smolarczyków, Mariannę, Aleksandrę, Irenę, Mieczysława i Stanisława Szymkiewiczów.

+ Walerię, Franciszka i Stanisławę Wijas, Helenę i Edwarda Mróz.

+ Franciszka i Józefę Stępień, Władysława, Antoninę i Stanisława Baran i +++ Baranów i Sornatów.

+ Helenę i Edwarda Mróz, Józefę i Władysława Zbroszczyk.

+ Stanisławę, Stanisława, Genowefę i Mieczysława Karlińskich

¾ + Annę, Stanisława, Jana i +++ Piętów, Katarzynę, Kazimierza i +++ Kotwiców.

½ + Henryka Skorupkę, Gertrudę Wolder.

½ + Stanisławę, Jana i Andrzeja Kuzka.

½ + Józefę, Jana i Eugeniusza Winczakiewiczów, Wawrzyńca, Władysława i Stanisława Sztanderów, Krzysztofa Malagę, Waldemara Wieczorka, Tadeusza Szymkiewicza.

½ + Władysława i Józefę Sztanderów, Władysławę i Władysława Stępień, Józefa Sztanderę, Stanisławę i Piotra Mróz, Barbarę Sztandera, Romana Podstawkę, Stanisława Pietrzykowskiego, Mariana Woldera.

½ + Walentego, Leokadię i Stanisława Wilczkowskich, Franciszka, Stefanię, Michała i Danutę Szymkiewiczów, Urszulę Chmiel.

⅓ + Janinę i Stanisława Sornat, Stefanię i Antoniego Prokop i +++ Sornatów, Prokopów i Baranów.

 

                                    10.00

 

+ Jana, Adama i Antoninę Mróz, Jana, Mariannę, Franciszka, Eugenię i Władysławę Dzwonek i +++ Mrozów i Dzwonków.

+ Elżbietę Podstawka, Zbigniewa i Józefa Paszewskich, Katarzynę, Stanisława, Antoniego i Józefa Szymoniaków.

+ Anielę, Józefa i Józefę Karbownik.

+ Wandę i Stanisława Sowińskich.

+ Alicję i Henryka Malagów i Waldemara Jóźwika.

+ Kazimierę i Jana Wolskich, Stanisława Drogosza.

+ Jana Mroza, Władysława Wolskiego i +++ Wolskich, Mrozów i Dzwonków.

+ Romana , Franciszkę i Jana Podstawka, Jerzego i Zbigniewa Titkin, Józefę i Władysława Sztandera i +++ Kotwiców.

+ Tadeusza, Michała i Józefę Nygów, Mariannę i Antoniego Smolarczyków, Jana Piętę, Józefa Stępnia i Jakuba Wojtasińskiego.

+ Annę, Władysława, Bogdana i Jana Jasińskich, Janinę i Stanisława Łukasików.

+ Józefa Snocha, Jana i Franciszkę Snochów, Józefa i Mariannę Mrozów.

+ Anielę, Aleksandrę i Bronisława Piotrowskich, Stanisława i Mieczysława Gosów.

+ Helenę, Józefa, Jerzego i Huberta Gawrońskich, Mariannę i Józefa Kaczmarskich.

+ Apolonię i Mieczysława Szymkiewiczów, Tadeusza, Marię i Franciszka Sychów.

+ Łukasza Drzazgowskiego, Józefę, Franciszka i Aleksandrę Łukasik.

+ Stanisława, Walerego, Mariannę i Annę Czarneckich, Jana i Józefę Wijasów i +++ Czarneckich i Wijasów.

+ Wiktora Kotwicę.

+ Annę, Bronisława, Stanisława i Józefa Podstawków, Mieczysława i Józefę Wilk, Małgorzatę Wojnowską.

+ Genowefę i Jana Picheta, Janinę i Tadeusza Pietrowskich.

+ Janinę i Jerzego Grabowskich, Jana Góralczyka.

+ Józefę Paździerz, Mieczysława Jedlińskiego.

+ Danielę Piotrowską, Stanisławę i Antoniego Piotrowskich, Anielę i Stanisława Świerczów i +++ Piotrowskich i Świerczów.

+ Stanisławę i Antoniego Bąk, Janinę i Jana Derlatka.

+ Zygmunta i Stefanię Nowak, Franciszkę i Józefa Walasów.

+ Jana i Mariannę Ściegiennych, Władysława Wolskiego.

+ Czesława Kiezę, Janinę, Antoniego i Tadeusza Pindów, Mariannę, Stanisława i Zdzisława Smolarczyków.

+ Stanisława, Walentego i Antoninę Snochów, Józefa, Mariannę, Stanisława, Kazimierza i Jana Mrozów.

+ Stanisławę i Józefa Jedlińskich, Sławomira Jedlińskiego, Danutę i Mariana Dudków.

+ Helenę i Ludwika Gwizdałów, Władysławę i Tadeusza Jakubowskich.

+ Danielę, Bolesława, Stanisława i Wiktora Łukasików, Józefę, Franciszka, Tadeusza i Henryka Malarczyków.

+ Bronisławę i Stanisława Kotów, Katarzynę, Władysława i Julię Gawrońskich.

+ Stanisława, Mariannę i Stanisława Gąsior.

+ Mieczysława, Jana i Władysławę Karbowników, Katarzynę, Stanisława, Mariana i Michała Szymkiewiczów.

+ Ryszarda Gołucha i +++ Drogoszów i Gołuchów.

+ Jana Kowalczyka, Władysława Giemzę, Marię Dudek.

+ Antoniego Paździerza, Beatę Lamczyk, Teresę i Mieczysława Kurczyńskich, Stanisławę i Romana Podgórskich.

+ Janinę Kałuża.

+ Mieczysława i Sylwestra Kosińskich, Agnieszkę i Walentego Kopeć, Kazimierza Szymoniaka.

+ Genowefę i Stanisława Karlińskich, Janinę i Władysława Gawlików.

+ Piotra Wychowańca, Grzegorza Kozieł.

+ Władysława Malarczyka.

+ Antoniego Łuczaka i +++ Soboniów, Drogoszów i Gołuchów.

+ Alicję i Henryka Malagów i zmarłych z rodziny.

+ Andrzeja Sidło.

+ Weronikę i Antoniego Snochów, Katarzynę, Stanisława i Mariana Szymkiewiczów.

+ Stanisława, Genowefę, Józefa i Florentynę Oparów, Teresę i Kazimierza Kocuń, Aldonę Wolską, Antoninę Pięta.

+ Mieczysława i Józefę Wilk, Danielę Piotrowską.

+ Ewę i Juliana Chruściaków.

+ Annę, Józefę i Jana Wijasów, Mariannę, Antoniego i Pawła Salamon, Krystynę, Eugeniusza i Krzysztofa Nowaków.

+  Stanisławę, Jana i Józefa Piotrowskich, Adama, Józefę i Władysława Wilczyńskich, Helenę Zajęcką.

+ Otolię i Stanisława Snoch.

+ Jana, Romana i Otylię Kowalczyków, Mariannę i Stefana Mrozów, Kazimierę Ślęzak.

+ Danielę i Tadeusza Gorzelaków, Julię i Jana Gawiorów.

+ Jana i  Kazimierę Malarczyk, Stanisława i Annę Szafarczyk.

+ Józefa, Zygmunta, Józefa i Stanisławę Konopskich, Antoniego i Jadwigę Smolarczyk, Henryka Zimnego.

+ Stanisława i Helenę Piotrowskich, Leokadię i Władysława Bernat.

+ Anielę, Bronisława i Aleksandrę Piotrowskich, Mariannę Marszałek, Adama, Katarzynę i Tadeusza Karbowników, Mieczysława Gosa, ks. Jana Abratańskiego i ks. Stanisława Pasicha.

+ Władysława, Andrzeja i Józefę Snochów, Jana, Józefę, Antoniego, Józefa i Wandę Sokołowskich.

 

½ + Otolię i Władysława Nowak, Władysławę, Władysława i Antoniego Stępień.

½ + Stanisława i Józefę Giemza, Józefa i Józefę Gad, Władysława Giemzę, Marię Dudek.

½ + Józefa, Józefę i Stanisława Bieliczów, Stanisławę i Józefa Mrozów i +++ Bieliczów, Mrozów i Piotrowskich.

½ + Władysława i Stanisławę Płusa, Janinę, Sylwestra, Rafała i Edwarda Bober.

½ + Mariannę i Mieczysława Tkacz, Krystynę i Bogdana Kociołkowskich, i +++ Tkaczów, Kociołkowskich i Kosińskich.

½ + Stanisława, Józefę, Franciszka i Józefę Sztandera, Helenę i Józefa Prokop.

⅓ + Stefanię i Zdzisława Sideł, Mariana Dobosza, Mariana Sideł i +++ Wilków, Sidłów, Doboszów i Knapów.

¼ + Zofię i Kazimierza Malarczyk, Annę, Stanisława i Stanisława Kwiecień.

¼ +Józefa, Józefę, Andrzeja i Mariana Pawlikowskich, Jana Kowalskiego.

 

                                12.00

 

+ Tadeusza Stępnia i Krzysztofa Nowaka.

+ Kazimierę i Jana Wolskich, Eugenię i Mariana Skwarskich.

+ Henryka Piotrowskiego, Katarzynę i Władysława Pękalskich, Helenę i Zenona Stokowiec.

+ Janinę, Stanisława, Mieczysława, Zygmunta, Łukasza, Zdzisława, Jadwigę i Marcina Łukasików, Stanisławę i Józefa i Zygmunta Mróz, Stanisławę i Eryka Szczyrbów i +++ Malagów.

+ Stanisławę, Antoniego i Jana Mróz, Mariana Jakubowskiego i Krzysztofa Borowca.

+ Stanisławę i Antoniego Kowalskich.

+ Helenę i Tadeusza Dudek.

+ Leokadię, Tadeusza, Władysławę i Antoniego Piętów, Jana i Mariannę Mularczyk.

+ Władysławę i Józefa Walasów, Antoninę i Jana Gosów.

+ Mariannę i Antoniego Gorzelak, Stefanię i Antoniego Bańburów.

+ Stanisławę i Jana Snoch, Otolię i Franciszka Kowalczyk.

+ Jana Kozieł, Bronisławę i Andrzeja Kozieł, Stanisławę i Kazimierza Bejm i +++ Kozłów, Bejmów, Łodejów i Nowaków.

+ Jana i Czesława Pięta, Kamila Walasa.

+ Stanisława Czarneckiego, Stanisława Nowaka, Grażynę i Mariana Dudek.

+ Wojciecha Zarychtę.

+ Leokadię i Jana Kotwiców, Stefanię i Antoniego Prokop, Mariannę Sobura.

+ Tadeusza Domańskiego, Genowefę i Stanisława Karlińskich.

+ Marię i Stanisława Zimnych, Stefanię i Antoniego Foks.

+ Henryka Chruściaka.

+ Mieczysława, Franciszka i Józefę Kowalskich, Józefa i Janinę Sójków, Otolię Stępień i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Helenę i Kazimierza Kocuń, Tadeusza, Helenę i Kazimierza Mazur, Teresę Rutkowską.

+ Józefę, Mieczysława i Henryka Gołuch, Jana Piętę.

+ Bronisława i Krzysztofa Bębacz, Tadeusza Stępnia.

+ Leszka i Kazimierza Smolarczyk.

+ Czesława, Henrykę i Bolesława Marszałek.

+ Władysława Szymoniaka, Jana i Genowefę Szymoniak, Antoniego i Weronikę Snoch.

+ Annę, Józefa i Grzegorza Komisarczyków.

+ Tadeusza, Antoninę i Stanisława, Józefa i Stanisławę i zm. z rodziny.

+ Wandę i Józefa Stępień.

+ Józefa, Antoniego i Franciszkę Piotrowskich.

+ Józefa, Annę i Henryka Snoch, Władysława, Marię, Stanisławę i Jana Smolarczyków i +++ Smolarczyków i Snochów.

+ Michała, Mariannę, Stanisława i Dominika Ciołak, Janinę i Stanisława Mrozów.

+ Kazimierza i Annę Prokop, Franciszka i Helenę Piotrowskich, Henryka Serafina, Jana i Katarzynę Prokop, Marię i Antoniego Prachniak, Helenę i Antoniego Serafin, ks. Jana i ks. Stanisława.

+ Stanisława Ciołaka.

+ Zofię i Władysława Kosińskich, Stanisławę, Józefa i Mieczysława Łukasików, Feliksa Marszałka i Stanisława Wzorka.

+ Romana, Stanisławę i Aleksandra Podgórskich, Stanisława Sztanderę.

+ Aleksandrę i Aleksandra Łukasików.

+ Leokadię i Henryka Bartkiewiczów.

+ Stanisławę i Józefa Snochów.

+ Władysławę, Stefana i Stanisława Szafulskich, Stanisławę, Jana, Józefę i Bolesławę Wilk i zm. w czyśćcu cierpiących.

¾ + Danutę, Jadwigę i Jana Szymoniaków, Stanisławę i Wojciecha Kaczmarczyków (i +++ Szymoniaków i Kaczmarczyków).

+ Mirosława Paszowskiego.

+ Józefa, Władysławę, Jana i Halinę Soboń, Antoniego Łuczaka.

 

½ + Stanisława, Andrzeja, Zbigniewa, Piotra i Pawła Szymoniaków i +++ Szymoniaków i Giemzów.

½ + Jana i Annę Gos, Weronikę, Władysława i Józefa Paździerz.

½ + Tadeusza Czupryńskiego, Krystynę, Jana, Annę i Stanisława Mrozów.

½ + Antoniego, Wawrzyńca, Wiktorię i Stanisława Sztanderów, Kazimierza, Genowefę i Zygmunta Winczakiewiczów, Mateusza Polita, ks. Stanisława Pasicha.

½ + Mariannę, Antoniego, Michała i Kazimierza Terelaków, Helenę Wesołowską i +++ Terelaków i Walasów.

½ + Zbigniewa, Stanisława, Stanisławę, Stanisława i Edwarda Magierowiczów, Stanisławę, Antoniego, Mieczysława i Henryka Piotrowskich, ks. Jana i ks. Stanisława.

½ + Łukasza i Jana Szymkiewiczów, Jana, Józefę, Eugeniusza i Halinę Winczakiewiczów, Tadeusza Szymkiewicza, Zdzisława Kowalskiego.

½ + Michała, Mariannę, Władysława i Leokadię Ciołaków, Ludwika, Mariannę i Tadeusza Wnuków, Janinę Smolarczyk.

½ + Władysławę, Stefana i Stanisława Szafulskich, Stanisławę, Jana, Józefę i Bolesławę Wilk.

¼ + Annę, Kazimierza, Helenę, Józefa, Stanisława i +++ Podstawków i Janusów.

½ + Stanisława, Genowefę, Józefa i Bogdana Oparów, Aldonę Wolską, Helenę i Kazimierza Kocuń, Tadeusza, Helenę i Kazimierza Mazur, Teresę Rutkowską.

½ + Jana i Genowefę Szymoniaków, Józefa Szymoniaka, Wiesława Szymoniaka, Pawła i Katarzynę Ściegiennych.