• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

WYPOMINKI  2024 rok

                           8.00

 

+ Józefę i Antoniego Gołuch ; Stanisława Malagę ;

+ Stanisława Nowaka, Romana Podstawkę ;

+ Walerię, Franciszka i Stanisławę Wijas ; Helenę i Edwarda Mróz ;

+ Leszka Zimnickiego ; Aleksandrę i Władysława Palę ;

+ Antoniego, Mariannę i Zofię Ściegiennych ; Stanisławę i Antoniego Piotrowskich ;

+ Danutę i Jerzego Kędziora ; Cecylię i Władysława Podstawków; Wiesława Pindę ;

+ Romana, Jadwigę i Antoniego Smolarczyków ; Marię, Mieczysława i Stanisława Szymkiewiczów ;

+ Edwarda Krzysztofika ; Aleksandrę, Jana, Józefę i Franciszka Wudarczyków ;

+ Franciszkę i Józefa Walasów i +++  Walasów i Jedlińskich ;

+ Irenę Malaga; Edwarda Zbroszczyka; Stanisławę i Władysława Grzegolców ; Mariannę i Władysława Malagów ; Edwarda Bujaka ;

+ Mariannę i Walentego Piotrowskich ; Antoninę i Antoniego Piotrowskich ; Antoniego Snocha ;

+ Henryka, Genowefę i Stanisława Smolarczyków ; Janinę, Jana, Eugeniusza i Henryka Podstawków ; Janinę i Juliana Podgórskich ;

+ Tadeusza, Władysława i Helenę Bielicz ; Annę i Walentego Kowalczyk ;

+ Genowefę i Stanisława Karlińskich ; Janinę i Władysława Gawlików ;

+ Tadeusza, Zenona i Rafała Frankowskich ; Jana i Annę Jasińskich ; Julię, Jana i Andrzeja Trzebińskich ; Mariannę i Bronisława Wojtyś ;

+ Stanisława Mroza ; Otolię Stępień ; Mariannę i Walentego Mrozów ;

+ Ryszarda Gołucha i +++ Drogoszów i Gołuchów ;

+ Tadeusza, Mariannę i Antoniego Wnuków ; Stanisławę i Franciszka Stępniów ;

+ Barbarę Kosińską; Teresę Jedlińską ; Wiesława, Ewę, Mieczysława, Józefa, Franciszkę, Tadeusza i Stefana Kowalczyków ; Agatę, Władysława, Stanisława i Halinę Żuradów ; Marię i Zygmunta Koniecznych ;

+ Aleksandra Wnuka i +++ Wnuków ;

+ Stanisława Jaworskiego ; Cecylię Zając ; Stanisława i Józefę Malarczyk ; Marcina i Mariannę Jaworskich ; Danutę Stępień ; Stanisława Robaka ; Zofię i Lecha Stępień ;

+ Dionizego, Hipolita i Helenę Dudek ; Zofię i Adama Włodarskich ; Bolesława Wijasa ;

+ Mariannę, Barbarę, Jana, Józefa, Mariannę i Wiesława Piętów ; Stefanię, Józefa i Józefa Wolderów  i +++ Piętów i Wolderów ;

+ Józefę i Franciszka Stępień; Antoninę, Władysława, Stanisława i Rafała Baran;

+ Czesława, Henrykę i Bolesława Marszałków;

+ Stanisława i Genowefę, Ściegiennych; Jana i Kazimierę Malarczyków;

+ Stanisławę i Bolesława Kozieł; Genowefę i Tadeusza Snochów i +++ Kozłów i Snochów;

+ Roberta Szymoniaka;

+ Katarzynę, Stanisława i Władysława Bernatów; Stanisława Głucha;

+ Stanisławę, Stanisława, Genowefę i Mieczysława Karlińskich;

+ Helenę i Edwarda Smolarczyków; Janinę, Irenę i Eugeniusza Brożek;

+ Mieczysława, Bronisławę i Bronisława Smolarczyków; Genowefę i Jana Parandyków; Reginę i Wacława Kotwiców;

+ Mieczysława, Wincentego, Zofię i Józefa Plechów; Wandę i Eugeniusza Knapów; Mariannę i Jana Dylów;

+ Antoniego, Mariannę i Władysława Szymoniaków; Jana Raczyńskiego i +++ Czerwińskich; Mariusza Piotrowskiego;

+ Józefa, Jana i Zofię Plech; Antoniego, Stanisławę Bąk; Sabinę Żal;

+ Genowefę i Jana Picheta; Stanisławę i Stanisława Chruściak;

+ Józefę, Józefa i Józefę  Paździerzów; Anielę, Jana i Bronisława Walasów;

+ Janinę i Stanisława Sornat; Stefanię i Antoniego Prokopów i +++ Sornatów, Prokopów i Baranów; (¾ r.)

+ Elżbietę Bembnistą-Kwiecień;

+ Adama, Stanisławę, Wiesława, Mieczysława i Wandę Marszałków; Mariannę, Józefa i Jarosława Podstawków; Tadeusza Krzysztofka; Marcina Pańczyka;

+ Janinę i Edwarda Kotwiców; Stanisławę, Stanisława i Mariannę Czerwińskich; Marka Pniewskiego;

+ Aleksandrę i Stanisława Frankowskich; Antoninę i Stanisława Frankowskich; Mariannę i Józefa Podstawka;

+ Elżbietę, Józefa Snoch; Władysławę, Jana Łukasik; (¾ r.)

+ Józefa Jedlińskiego; Helenę i Władysława Wolderów;

+ Wiesława Kowalczyka; Władysława, Zofię, Mariana i Wiesława Marszałków;

+ Ks. Stanisława Nowaka; Marię, Stanisława, Stanisławę, Wojciecha i Zdzisława Kowalskich;

+ Stanisława Wesołego; Stanisławę, Otolię, Stanisława Wiesława i Bogdana Szymoniaków; Stanisława Nowaka;

+ Zdzisława Łukasika;

+ Marcina, Stanisławę, Franciszka, Józefę, Wacława, Reginę i Wiktora Kotwiców; Mieczysława Smolarczyka; Andrzeja Jedlińskiego;

+ Antoniego Łuczaka; Władysławę i Józefa, Jana, Halinę Soboń; Marka Drogosza i dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Stanisława, Katarzynę i Wojciecha Wesołych; Mieczysława, Jana, Władysławę i Edwarda Karbowników; Lecha, Józefa i Otolię Terelak; Mieczysława Jedlińskiego; Helenę Iwanek; Stanisława Karlińskiego;

+ Józefę, Stanisława, Krzysztofa i Feliksa Podstawków; Stanisława Ciołaka;

+ Edwarda, Jana, Władysławę i Szymona Karbowników; Antoninę, Antoniego i Mieczysława Piotrowskich;

+ Stanisławę, Romana i Aleksandra Podgórskich.

+ Franciszka, Stanisława i Otolię Stępień, Stanisława Mroza.

+ Janinę Sobura; Leonida Wasilewskiego i +++ Soburów, Wasilewskich i Płazów;

+ Jana i Genowefę Pakuła.

+ Tadeusza, Helenę i Krzysztofa Bujaków, Józefę Mróz.

+ Józefę i Władysława Zbroszczyk, Helenę i Edwarda Mróz.

+ Mariannę i Józefa Walas, Stanisławę i Józefa Gołda, Justynę Helman. (¾ r.)

+ Józefę i Władysława Zbroszczyk, Helenę i Edwarda Mróz.

+ Małgorzatę Wieczorkiewicz.

+ Stanisława Bernata.

+ Jana, Janinę i Henryka Podstawków; Władysława, Zofię i Zygmunta Mędreckich;

 

            ½  roku:

+ Stanisławę, Jana i Andrzeja Kuzka;

+ Henryka Skorupkę; Gertrudę Wolder;

+ Mariannę i Walentego Mrozów; Franciszkę Stępień; Ks. Jana Abratańskiego;

+ Janinę, Stanisława i Edwarda Pindral; Danielę i Tadeusza Gorzelaków i +++ Gorzelaków, Pindralów i Łukasików;

+ Leokadię i Tadeusza Mrozów; Józefę i Jana Szustaków; Mariannę Bosak;

+ Jana, Józefa, Eugeniusza i Halinę Winczakiewiczów; Władysława, Stanisława, Wawrzyńca i Wiktorię Sztandera; Teodozję Śrębowatą; Waldemara Wieczorka; Krzysztofa Malagę; Tadeusza Szymkiewicza;

 

                                     10.00

 

 

+ Antoniego Paździerza, Beatę Lamczyk, Stanisławę i Romana Podgórskich, Teresę i Mieczysława Kurczyńskich;

+ Antoniego i Stanisławę Bąk; Jana i Janinę Derlatka;

+ Czesława Kiezę ; Janinę, Antoniego i Tadeusza Pindów ; Mariannę, Stanisława i Zdzisława Smolarczyków ;

+ Danielę Piotrowską ; Stanisławę i Antoniego Piotrowskich ; Anielę i Stanisława Świerczów i +++ Piotrowskich i Świerczów ;

+ Józefę, Józefa i Anielę Karbowników ;

+ Władysława Malarczyka ;

+ Helenę i Ludwika Gwizdałów ; Władysławę i Tadeusza Jakubowskich ;

+ Annę, Stanisława, Walerego i Mariannę Czarneckich; Jana i Józefę Wijasów i +++ Czarneckich i Wijasów ;

+ Mieczysława, Władysławę i Jana Karbowników ; Katarzynę, Stanisława, Mariana i Michała Szymkiewiczów ;

+ Józefa Snocha ; Jana i Franciszkę Snochów ; Józefa i Mariannę Mrozów ;

+ Elżbietę Podstawka ; Jacka, Zbigniewa i Józefa Paszewskich; Katarzynę, Stanisława, Józefa i Antoniego Szymoniaków ;

+ Mariannę i Józefa Kaczmarskich ; Józefa, Helenę, Jerzego i Huberta Gawrońskich ;

+ Łukasza Drzazgowskiego, Józefę, Franciszka i Aleksandrę Łukasik;

+ Marię i Eugeniusza Kozieł;

+ Janinę i Tadeusza Stogów; Stanisława Pietrzykowskiego;

+ Annę, Bronisława, Stanisława i Józefa Podstawków; Józefę i Mieczysława Wilk;

+ Jana i Mariannę Ściegiennych; Władysława Wolskiego;

+ Stefanię i Zygmunta Nowaków; Franciszkę i Józefa Walasów;

+ Katarzynę, Władysława i Julię Gawrońskich; Bronisławę, Stanisława i Edwarda Kotów i +++ Magierowiczów;

+ Danielę, Bolesława, Stanisława i Wiktora Łukasików; Henryka, Józefę i Franciszka Malarczyk;

+ Romana Podstawkę; Józefę i Władysława Sztanderów; Jerzego i Zbigniewa Titkin;

+ Genowefę i Jana Picheta; Janinę i Tadeusza Pietrowskich;

+ Anielę, Bronisława i Aleksandrę Piotrowskich; Mariannę Marszałek; Mieczysława Gosa; Adama, Katarzynę i Tadeusza Karbowników; Ks. Jana Abratańskiego; Ks. Stanisława Pasicha;

+ Mieczysława i Józefę Wilk; Danielę Piotrowską;

+ Zofię Łapot; Weronikę i Stanisława Waligórskich; Aleksandrę i Stanisława Frankowskich;

+ Janinę i Jerzego Grabowskich;

+ Jana Musiała;

+ Janinę Kałuża;

+ Jana, Adama i Antoninę Mróz; Jana, Mariannę Franciszka; Eugenię i Władysławę Dzwonek i +++ Mrozów i Dzwonków;

+ Jana Mroza i Władysława Wolskiego;

+ Jana Kowalczyka; Władysława Giemzę; Marię i Edwarda Dudek; Jerzego Kowalczyka;

+ Stanisława i Helenę Piotrowskich; Leokadię i Władysława Bernat;

+ Danielę i Tadeusza Gorzelak; Julię i Jana Gawior;

+ Wandę i Stanisława Sowińskich;

+ Stanisława, Janinę Łukasik; Władysława, Annę, Jana, Bogdana Jasińskich;

+ Otolię i Stanisława Snoch;

+ Waldemara Jóźwika; Alicję i Henryka Malagów; Ewę Piątek;

+ Bronisława, Anielę i Aleksandrę Piotrowskich; Stanisława i Mieczysława Gosów;

+ Tadeusza, Michała i Józefę Nygów; Jana Piętę; Jakuba Wojtasińskiego; Józefa Stępnia; Antoniego i Mariannę Smolarczyków;

+ Jana, Romana i Otylię Kowalczyków; Stefana i Mariannę Mrozów; Kazimierę Ślęzak;

+ Wiktora Kotwicę i +++ Zimnych;

+ Józefę Paździerz i Mieczysława Jedlińskiego;

+ Kazimierę i Jana Wolskich, Stanisława Drogosza;

+ Jana Góralczyka;

+ Romana Podstawkę, Franciszkę i Jana Podstawków, Józefę i Władysława Sztanderów i +++ Kotwiców;

+ Apolonię i Mieczysława Szymkiewiczów, Tadeusza, Marię i Franciszka Sychów;

+ Stanisławę, Jana, Adama i +++ Piotrowskich, Wilczyńskich i Wnuków;

+ Mieczysława i Sylwestra Kosińskich; Agnieszkę i Walentego Kopeć; Kazimierza Szymoniaka, Mieczysława Łukasika;  (¾ r.)

+ Stanisławę, Józefa i Sławomira Jedlińskich; Danutę i Mariana Dudków;

+ Władysława i Józefę Bąk;

+ Stefanię i Zygmunta Nowaków; Annę i Stanisława Marszałków; Józefę i Franciszka Sztanderów; Helenę i Józefa Prokopów;

+ Stanisława, Walentego i Antoninę Snochów; Józefa, Mariannę, Stanisława, Kazimierza i Jana Mrozów;

+ Stanisława, Mariannę i Stanisława Gąsior;

+ Alicję i Henryka Malaga; zm. z rodz. Malagów, Chruściaków, Bąków i Sosnowskich; (¾ r.)

+ Józefę, Jana i Annę Wijas; Mariannę, Antoniego i Pawła Salamon; Krystynę, Eugeniusza i Krzysztofa Nowaków;

+ Jana  i Kazimierę Malarczyk, Stanisława i Annę Szafarczyk.

+ Władysława i Andrzeja Snoch, Antoniego, Józefa i Wandę Sokołowskich.

+ Wojciecha Zarychtę.

+ Stanisława i Janinę Łukasików, Władysławę, Annę, Jana i Bogdana Jasińskich.

+ Mieczysława i Sylwestra Kosińskich i +++ Kosińskich i Kopciów.

 

                    ½  roku:

+ Weronikę, Antoniego Snochów ; Katarzynę, Stanisława, Mariana i Władysława Szymkiewiczów ;

+ Władysława, Stanisława i Józefę Giemzów; Józefę i Józefa Gad; Marię i Edwarda Dudek;

+ Edmunda Sobonia, Stanisławę, Stanisława i Józefa Terelaków.

+ Wincentego i Janinę Bielicz, Walentego i Andrzeja Wąsowicz, Mariusza Piotrowskiego.

⅓ r. + Zofię i Kazimierza Malarczyk; Stanisława, Annę i Stanisława Kwiecień;

¼ r. + Stefanię, Zdzisława, Mariana, Krzysztofa, Mariannę i Michała Sideł; Józefę, Wincentego Wilk; Mariana Dobosza; Irenę Zimną;

⅓ r. + Annę, Kazimierza, Stanisława, Jana Podstawków i +++ Podstawków i Janusów;

⅓ r. + Mariannę i Edwarda Jarząb, Małgorzatę, Juliana, Ryszarda, Jerzego, Stanisławę i Władysława Szcześniak, Anielę, Bronisława i Józefę Walas.

 

 

                                12.00

 

+ Helenę i Tadeusza Dudek ;

+ Grażynę i Mariana Dudek, Stanisława Czarneckiego, Stanisława Nowaka;

+ Leokadię, Tadeusza, Władysławę i Antoniego Pięta ; Jana i Mariannę Mularczyk;

+ Tadeusza, Stanisławę i Józefa, Antoninę i Stanisława i zm. z rodziny;

+ Stanisławę i Antoniego Kowalskich ; Teodozję Drogosz, Annę, Józefa i Grzegorza Komisarczyków;

+ Weronikę, Władysława i Józefa Paździerz ; Annę i Jana Gos; (¾ r.)

+ Katarzynę i Władysława Pękalskich ; Helenę i Zenona Stokowiec; Henryka Piotrowskiego;

+ Tadeusza Domańskiego, Genowefę i Stanisława Karlińskich ;

+ Władysławę i Józefa Walasów; Antoninę i Jana Gosów ;

+ Leszka i Kazimierza Smolarczyk;

+ Stanisławę i Jana Snochów, Otolię i Franciszka Kowalczyków ;

+ Józefa i Zenona Szymkiewicz; Tadeusza Wilka; Piotra i Mariannę Armuła;

+ Leokadię i Henryka Barkiewicz;

+ Mieczysława, Józefę i Franciszka Kowalskich; Otolię Stępień i dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Henryka Piętę; Józefę, Mieczysława i Henryka Gołuchów;

+ Józefa Piotrowskiego; Antoniego i Franciszkę Piotrowskich; Jana i Halinę Szymkiewicz;

+ Władysława, Jana i Genowefę Szymoniaków; Weronikę i Antoniego Snochów;

+ Stanisławę, Romana i Aleksandra Podgórskich; Stanisława i Józefę Sztandera;

+ Józefa, Stanisławę, Józefa i Zygmunta Konopskich; Antoniego i Jadwigę Smolarczyków; Henryka Zimnego;

+ Stanisławę, Antoniego i Jana Mrozów; Mariana Jakubowskiego;

+ Janinę, Tadeusza i Grzegorza Lajzerowiczów; Michała i Agnieszkę Lajzerowicz; Józefa i Antoninę Lis; Jana i Jadwigę Grabda; Jana, Zofię i Mariana Podsiedlik; Katarzynę i Wojciecha Pacholec i +++ Lajzerowiczów i Podsiedlików;

+ Antoniego i Stefanię Pokop; Jana i Leokadię Kotwiców; Mariannę Sobura;

+ Jana i Katarzynę, Annę i Kazimierza Prokop; Helenę i Franciszka Piotrowskich; Antoninę, Henryka i Helenę Serafin; Antoniego i Marię Prachniak; Janinę Kulesza; Ks. Jana i Ks. Stanisława;

+ Stanisława, Władysława i Otylię Nowaków; Kazimierza i Mariannę Dąbków;

+ Mariannę i Antoniego Gorzelaków; Stefanię i Antoniego Bańbura;

+ Janinę, Jadwigę, Stanisława, Mieczysława, Zygmunta, Łukasza i Marcina Łukasików; Zygmunta, Stanisławę i Józefa Mrozów; Stanisławę i Eryka Szczyrbów; Franciszkę i Władysława Malagów;

+ Stefanię i Antoniego Prokop; Marię Sobura; Agnieszkę, Antoniego i Zygmunta Marszałek;        (¾ r.)

+ Otolię i Józefa Terelak;

+ Tadeusza Stępnia; Krzysztofa Nowaka;

+ Bronisława i Krzysztofa Bębacz; Tadeusza Stępnia;

+ Władysława, Katarzynę i Stanisława Bernat; Kazimierza Świerczyńskiego; Zdzisława Szafulskiego; Antoniego, Stanisławę i Józefa Kot; Stanisława Bernata.

+ Zofię i Władysława Kosińskich; Stanisławę, Józefa i Mieczysława Łukasików; Feliksa Marszałka; Stanisława Wzorka;

+ Danutę, Jadwigę i Jana Szymoniaków; Stanisławę i Wojciecha Kaczmarczyków i +++ Szymoniaków i Kaczmarczyków;

+ Mariannę i Stanisława Zimnych; Stefanię i Antoniego Foks;

+ Wandę i Józefa Stępniów;

+ Józefa, Annę, Stanisława, Katarzynę i Henryka Snochów; Władysława, Marię, Stanisława i Jana Smolarczyków i +++ Snochów i Smolarczyków;

+ Kazimierę i Jana Wolskich; Eugenię i Mariana Skwarskich;

+ Jana Podstawkę, Andrzeja Szymoniaka;

+ Andrzeja Sidło;

+ Stanisława, Michała, Mariannę i Dominika Ciołaków; Ludwika, Mariannę i Tadeusza Wnuków; Janinę i Stanisława Mrozów;

+ Genowefę i Józefa Sztandera.

+ Stanisławę i Józefa Snochów.

+ Henryka Chruściaka.

+ Władysławę, Stefana, Stanisława Szafulskich; Stanisławę, Jana, Józefę, Bolesławę Wilk; zmarłych z rodziny Sidłów;

+ Aleksandrę i Aleksandra Łukasików.

+ Aleksandra, Rafała i Ireneusza Kowalskich.

+ Małgorzatę Wieczorkiewicz.

+ Cecylię Rządkowską, Leokadię Gorzelak.

+ Józefa, Zofię, Agnieszkę i Jana Marszałków, ks. Jana Abratańskiego i Ks. Stanisława Pasicha, dusze w czyśćcu cierpiące.

              ½ roku:

+ Stanisława, Genowefę i Józefa Oparów ; Aldonę Wolską; Kazimierza i Helenę Kocuń, Tadeusza, Helenę i Kazimierza Mazurów; Teresę Rudkowską;

+ Mariannę, Antoniego, Kazimierza, Michała Terelaków; Helenę Wesołowską; zmarłych z rodziny Terelaków i Walasów. 

+ Józefa, Józefę i Stanisława Bieliczów; Józefa i Stanisławę Mrozów i +++ Bieliczów, Mrozów, Piotrowskich;

+ Antoniego, Stanisława, Wawrzyńca i Wiktorię Sztanderów; Kazimierza, Genowefę i Zygmunta Winczakiewiczów; Mateusza Polita; Ks. Stanisława Pasicha; Ks. Janusza Breszkę;

+ Tadeusza Czupryńskiego; Jana, Krystynę i Annę Mrozów i +++ Czupryńskich i Mrozów;

+ Jana, Genowefę, Józefa i Wiesława Szymoniaków; Katarzynę, Pawła i Helenę Ściegiennych;

⅓ r. +Andrzeja, Bronisławę i Jana Kozieł ; Kazimierza i Stanisławę Bejm i +++ Kozłów, Bejmów, Ładejów i Nowaków ;

⅓ r. + Bronisławę, Stanisława, Henryka Kot; Danielę, Stanisławę zd. Kot; zmarłych z rodziny Kotów i Salomonów;