• Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 • Kościół parafialny

 

Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu


  RYS HISTORYCZNY

       Parafia Łosień powstała z miejscowości należących do trzech parafii: Piekoszowa, Łopuszna i Strawczyna. Proboszczami tych parafii byli wówczas: Piekoszowa-ks. Szczepan Domagała, Strawczyna-ks. Jan Majka, Łopuszna-ks. Aleksander Jankowski. Do Piekoszowa należały Łosień, Łosienek i Łubno,do Łopuszna Korczyn, do Strawczyna Małogoskie.
Wszystkie te miejscowości miały znaczne odległości do swoich parafii, nie było wtedy dobrych dróg ani środków lokomocji. Dlatego wiele razy proszono władze diecezjalne o stworzenie parafii w tym miejscu. Poza
tym, jak nam przekazują najstarsi parafianie było jakieś ogromne przekonanie wśród tutejszej ludności, że w Łosieniu ma powstać kościół.


       W czerwcu 1958 roku ks. bp. Czesław Kaczmarek zaproponował zorganizowanie parafii i budowę kościoła ks. Janowi Abratańskiemu. Był wtedy wikariuszem w Olkuszu. Został przeniesiony do Piekoszowa z myślą
budowy świątyni w Łosieniu. Władze świeckie pozwoliły bowiem na wybudowanie kaplicy filialnej w Łosieniu. Teren pod budowę podarowali dwaj bracia Kieza Antoni i Kieza Stanisław.


        7 sierpnia 1958 roku ks. Jan otrzymuje zezwolenie na budowę od ks. bpa Ordynariusza Czesława Kaczmarka. Rusza mozolna budowa obecnej świątyni. Ks. Janowi pomaga w prowadzeniu budowy jego brat Józef. Do
zimy wykonano fundamenty i wszystkie prace ziemne. W tym czasie ks. Abratański organizuje tymczasową kaplicę w starym domu pana Józefa Sideł. Tam też od 11X 1958 roku sprawowana jest liturgia.

        W następnym roku od listopada kaplicę od pana Sideł Józefa przeniesiono już do zakrystii. Budowa świątyni trwa do 1964 roku. W dniu 8 kwietnia 1965roku ks. bp Jan Jaroszewicz wydaje Dekret Erekcyjny parafii Łosień. W tym samym roku zorganizowano cmentarz grzebalny. W następnych latach trwają prace przy kończeniu świątyni, ogrodzenia,
parkingu i budowie plebanii.

        6 lipca 1972 roku proboszczem w Łosieniu zostaje ks. Józef Wójcik. Zastępuje ks. kanonika Jana Abratańskiego, który zostaje
przeniesiony do Stopnicy. Jego zasługi i wielkie oddanie dla parafii są pamiętane do dziś. W latach 70 przeprowadzono elektryfikację parafii, zrobiono posadzkę i malaturę w kościele, ogrodzono cmentarz grzebalny i teren wokół plebanii.

        2 grudnia 1973 roku ks. biskup Edward Materski dokonał uroczystego poświęcenia Kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa NMP. 24 lutego 1974 roku parafię nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 15 listopada 1975 roku ks. biskup Jan Jaroszewicz poświecił cmentarz grzebalny.


       23 kwietnia 1978 roku proboszczem zostaje ks. Stanisław Pasich. W latach 80-tych i 90-tych wykonano budynek gospodarczo-garażowy, dzwonnicę, zakupiono dzwony, pomalowano wnętrze i dach kościoła, otynkowano i przykryto blachą plebanię.


        W 1985 roku parafia przeżyła nawiedzenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, a 25 sierpnia 2007 roku ponowne nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.


        W lipcu 2009 roku nastąpiła zmiana proboszcza. Ks. Stanisław Pasich przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Stanisław Król. Ks. Stanisław Król po 12 latach gorliwej pracy duszpasterskiej przeszedł do Parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach, a proboszczem Biskup mianował ks. Czesława Parkitę.


 WARTO O TYM WIEDZIEĆ...

Tytuł Kościoła: Macierzyństwo NMP

Do parafii należą: Korczyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Małogoskie.

Odpusty parafialne: Macierzyństwa NMP -11 października; dodatkowy: św. Izydora -10 maja 

Proboszcz: ks. Czesław Parkita, wyświęcony 1991 r. w Kielcach, mianowany 2021 r.

Wikariusz: ks. Marcin Jaworski, wyświęcony w 2009 r. w Kielcach, mianowany w 2023 r..


Poprzedni proboszczowie:

ks. Jan Abratański 1958-1965-1972

ks. Józef Wójcik    1972 - 1978

ks. Stanisław Pasich 1978 - 2009

ks. Stanisław Król   2009 - 2021

Księża pochodzący z parafii: ks. Henryk Gawroński-wyświęcony 1972;ks. Leszek Sztandera-wyświęcony 1990;ks.Jacek Karliński-wyświęcony 1998;ks. Edward Giemza-wyświęcony 1999.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: + s.Justyniana Łukasik, + s.Maria Szafulska, s. Elżbieta Czarnecka, s. Marcina Bąk, s. Ewelina Kotwica, s. Agata Szymkiewicz

Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii: Józef Piotrowski, Zdzisław Wesoły, Stanisław Jedliński, Zbigniew Bębacz, Andrzej Jedliński, Bogusław Piotrowski, Stanisław Plech, Dariusz Czarnecki.

Kościelny: Dariusz Czarnecki

Administrator cmentarza parafialnego: Wiesław Sidło

 

Pieśń do Matki Bożej Łosieńskiej:

 1. W Świętokrzyskiej Ziemi blisko pod Kielcami

Ziemia tu uboga pomiędzy lasami.

W Łosieniu, wśród domów, w przepięknym kościele

Gdzie jest chluba nasza, gdzie jest ludzi wiele.

 1. Tu jest obraz święty Maryi Dziewicy

Jezusowej Matki i Bogarodzicy

Przez Syna pod krzyżem dana jako Matka      

Ona będzie z nami zawsze, do ostatka.

 1. Jakże wiele śladów w łosieńskim kościele,

Opieki Maryi doznajemy wiele.

Tu z Jej świętej ręki łaski odbieramy,

Bo jest Pośredniczką, przez Nią wszystko mamy.

 1. Tu lud pracowity żyje bogobojnie,

Przed Twoim obrazem prosi Cię pokornie.

O, Matko Łosieńska, przyczyń się za nami,

Od  Syna Bożego obdarzaj łaskami.

 1. Ty widzisz jak w trudzie rolnik ziemię orze,

Pot z czoła mu spływa, rzuca w ziemię zboże.

O, Matko Łosieńska, miej w opiece jego,

By nam nie zabrakło chleba powszedniego.

 1. Błogosław, o Pani, ziemi naszej pola

By plony obfite nam rodziła rola.

Niechaj nasza praca daremna nie będzie

Dostatek i szczęście niech się mnoży wszędzie.

 1. Pobłogosław domy, chaty i poddasza

Gdzie są nasze dzieci, gdzie rodzina nasza.

Ulżyj im Maryjo w cierpieniach i znoju

Pomagaj żyć w zgodzie, zdrowiu i pokoju.