• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

 8 września - Święto Narodzenia NMP zwane Świętem Matki Bożej Siewnej 

 

8 września: poświęcenie ziarna do siewu - Msza św. o godz. 18.00

+++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Ma on przypominać nam o osobach doświadczających kryzysu samobójczego oraz motywować do szukania dróg pomocy tym wszystkim, którzy tracą radość i motywację do życia. Pomoc to przede wszystkim profesjonalne wsparcie płynące od specjalistów różnych profesji. Nie możemy jednak marginalizować także pierwszej pomocy emocjonalnej, której udzielać może bez wyjątku każdy i każda z nas oraz wartości i roli modlitwy.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który przypada 10 września, ma nas uwrażliwiać i motywować do zdobywania wiedzy o problemie, z którym mierzą się wszystkie społeczeństwa. Wzrastająca liczba prób odebrania sobie życia jest wyzwaniem, na które nie możemy patrzeć obojętnie. Dzieci, młodzież, seniorzy ale i (wydawałoby się) nie mający żadnych problemów inni dorośli decydują się na ten radykalny krok nie widząc nadziei na wyjście z impasu, w którym się znaleźli. Biorąc to pod uwagę, jako duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team, zapraszamy do zainteresowania się webinarem, cyklem audycji radiowych emitowanych w Radiu Niepokalanów oraz studiami podyplomowymi.

Webinar:

Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Papageno Team serdecznie zapraszają do udziału w webinarze pt. "Otwarty dialog jako profilaktyka zachowań suicydalnych", który odbędzie się w poniedziałek, 11 września o godzinie 17:00.

Wraz z Fundacją Radia Niepokalanów zapraszamy na cykl audycji pt. ZROZUM, ABY ZAPOBIEC. Są to fragmenty wywiadów z ekspertami suicydologii z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Platformy Pomocowej „Życie warte jest rozmowy” oraz Duszpasterstwa i Strefy wsparcia PapagenoTeam.

***********************************************

 

++++++++++++++++++++++++++

 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża świętego

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata

- Pójdźmy z pokłonem!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15 września - święto Matki Bożej Bolesnej

****************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

18 września obchodzimy liturgiczne święto św. Stanisława Kostki – jednego z patronów Polski, a także patrona polskiej młodzieży.

        Stanisław Kostka pochodził z Mazowsza. Wysłany przez ojca, razem ze swoim bratem Pawłem na nauki do Wiednia, nie uległ złemu wpływowi swojego brata. Paweł bowiem chciał się bawić i bywać w wyższych sferach. Stanisław był bardzo religijny, jego duchowość intensywnie się rozwijała i zaczynał coraz bardziej uświadamiać sobie swoje powołanie. Szczególna pobożność Stanisława była powodem drwin zarówno ze strony jego brata, jak i innych uczniów. Usiłowali oni nawet biciem przekonywać go do „normalnego” postępowania. Stanisław był także niezrozumiany przez swojego ojca, który pragnął, aby jego synowie po przyjęciu odpowiednich nauk, mogli objąć w kraju wysokie urzędy państwowe.

       W 1565 roku Stanisław poważnie zachorował i był bliski śmierci. Ukazała mu się św. Barbara, a później Matka Boża, która złożyła mu na ręce Dzieciątko Jezus. Został uzdrowiony i ślubował wstąpić do jezuitów. Pokonał wszelkie trudności związane z brakiem pozwolenia ojca i pieszą wędrówką przez Alpy do Włoch. Został przyjęty do nowicjatu przy kościele św. Andrzeja w Rzymie.

        Zmarł w wieku 18 lat. Przeczuwał swoją śmierć, ale nie obawiał się jej. Ufał w Boże Miłosierdzie i zgadzał się w pełni z wolą Bożą. Zachorował na malarię. Pragnął odejść do wieczności w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I tak też się stało. Zmarł w dniu 15 sierpnia 1568 roku.

        Św. Stanisław Kostka wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Nie poddawał się trudnościom, tylko z determinacją dążył do wyznaczonego celu, zachowując przy tym pokorę i głęboką wiarę. Boga stawiał ponad wszystko w swoim życiu. Kierował się w nim słowami: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć”. Jest on wzorem dla polskiej młodzieży. Jego życie pokazuje, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla starszych osób. Że trzeba mieć odwagę i nie bać się podjąć ryzyka, aby zrealizować swoje pragnienia. Że prawdziwego, pełnego szczęścia nie należy szukać w dobrach tego świata, ale jedynie w Bogu. Życie św. Stanisława Kostki może być inspiracją dla młodych ludzi do tego, aby zacząć od siebie wymagać, nie ulegać złemu wpływowi otoczenia, lecz konsekwentnie pozostawać przy swoich wartościach i dążyć do świętości.

         Módlmy się do św. Stanisława Kostki o dar świętości życia dla nas oraz dla innych. Prośmy także za jego wstawiennictwem Matkę Bożą o ochronę młodych ludzi od zła i szerzącego się w dzisiejszych czasach zgorszenia.

                    Modlitwa o świętość życia

Boże, który wśród wielu cudów swojej mądrości udzieliłeś św. Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc, coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

***********************************************

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

29 września - Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

+++++++++++++++++++++++++++++++++