• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Logowanie

Każdy uczestnik konkursu razem z pracą konkursową musi wydrukować i podpisać Kartę zgłoszeniową.

do pobrania>>>

 

Regulamin


Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, lub napisanie pracy literackiej (wiersz, proza) pt. „Moi Rodzice”.

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest:
- na etapie krajowym - Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce,
- na etapie lokalnym - Rada Lokalna Rycerzy Kolumba,
2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są:
- na etapie krajowym - Oficerowie Rady Stanowej
- na etapie lokalnym – Wielki Rycerz Rady Lokalnej.

Założenia organizacyjne

1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie plastyczno –
literackim „Moi Rodzice”, zwanym dalej Konkursem, a także określa prawa i obowiązki uczestników.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Polski.
4. Kategorie wiekowe:
- Dzieci w wieku do 6 lat,
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
- Dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat,
1. Cele konkursu:
- Kształtowanie szacunku dla rodziców,
- Wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych,
- Propagowanie małżeństw sakramentalnych,
- Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży aktywności twórczej,
- Pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych i literackich wśród dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej.
2. Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie.
3. Prace plastyczne nie mogą być mniejsze od formatu A4 (standardowy blok
rysunkowy/techniczny) ani większe od formatu A3 (duży blok rysunkowy/techniczny).
4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.).
5. Zgłaszane prace literackie nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 3 strony standardowego maszynopisu – wielkość czcionki 12, lub 4 stron rękopisu w formacie A4.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
7. Pracę konkursową prosimy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, wiek,).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieoceniania prac niezgodnych z formatem, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
9. Prace konkursowe można składać w Zachrystii w terminie do 31-05-2022 (wtorek).

Formuła konkursu

1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Etap pierwszy odbywa się na poziomie Rady lokalnej i trwa do 31-05-2022, w trakcie, którego wyłaniani są zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych dla pracy plastycznej i literackiej.
3. Po zakończeniu pierwszego etapu Wielki Rycerz przesyła w formie elektronicznej maksymalnie trzy najwyżej ocenione prace w każdej z kategorii wiekowej dla pracy plastycznej(skan, zdjęcie) i literackiej do Dyrektora Stanowego ds. Programowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nieprzekraczającym 15-06-2022r.
4. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikację zgłoszonych prac na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w mediach.

Ocena prac konkursowych

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się:
- etap pierwszy Oficerowie Rady Lokalnej.
- etap drugi – Oficerowie Rady Stanowej.
2. Podczas oceny prac konkursowych, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- Zgodność z tematem konkursu,
- Pomysłowość,
- Oryginalność,
- Estetyka wykonania.
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.Ogłoszenie wyników etapu pierwszego nastąpi na "Parafialnym pikniku rodzinnym" 12 czerwca 2022 roku w Łosieniu.

5. Ogłoszenie wyników etapu drugiego nastąpi 9-07-2022 podczas centralnych uroczystości „Dnia Męża i Żony” w Centrum Ostra Brama w Skarżysku - Kamiennej.

Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

2. Uroczyste rozdanie nagród etapu pierwszego nastąpi na "Parafialnym pikniku rodzinnym" 12 czerwca 2022 roku w Łosieniu.
3. Uroczyste rozdanie nagród etapu drugiego odbędzie się na Rodzinnej Pielgrzymce Rycerzy Kolumba na Jasną Górę.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkurs jest Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce oraz każda Rada Lokalna Rycerzy Kolumba w Polsce. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest niezbędne do przystąpienia przez uczestnika do konkursu.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne i nieregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu rozstrzygane są przez Organizatora.
2. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej lub w ogólnodostępnych mediach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w
przypadku okoliczności od niego niezależnych.

Organizatorzy:

Rada 16262 Rycerzy Kolumba im. Jana Chrzciciela w Łosieniu

Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce