• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

obraz283x379800px Saint Isidor Farmer 18th cen anon

WIELKI POST:

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?

Zrezygnuj z narzekania ... skoncentruj się na wdzięczności.

Zrezygnuj z pesymizmu ... stawaj się optymistą.

Zrezygnuj z gorzkich sądów ... myśl życzliwie.

Zrezygnuj z nadmiernej troski ... zawierz Opatrzności Bożej.

Zrezygnuj ze zniechęcenia ... bądź pełen nadziei.

Zrezygnuj z zawziętości ... powróć do przebaczenia.

Zrezygnuj z nienawiści ... odpłacaj dobrem za zło.

Zrezygnuj z negatywizmu ... bądź pozytywny.

Zrezygnuj z gniewu ... bądź cierpliwszy.

Zrezygnuj z małostkowości ... stawaj się dojrzalszy.

Zrezygnuj ze smutku ... raduj się pięknem, które jest wokół ciebie.

Zrezygnuj z zazdrości ... módl się o ufność.

Zrezygnuj z obgadywania ... kontroluj język.

Zrezygnuj z grzechu ... wracaj do cnoty.

Zrezygnuj ze zrezygnowania ... wytrwaj!!!