• Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

  • Kościół parafialny

Logowanie

 ****************************************

Dnia 28 września 2022 r. delegacja naszej Parafii i Szkoły Podstawowej w Korczynie udała się do J.E. ks. kard. Stanisława Dziwisza aby otrzymać do naszego kościoła relikwie św. Jana Pawła II. Ks. Kardynał przychylił się do prośby, którą wniósł proboszcz parafii i odpowiedział pozytywnie zapraszając do Krakowa właśnie na ten dzień. 28 września to liturgiczne wspomnienie św. Wacława - jest on patronem katedry na Wawelu. W tym uroczystym dniu 28 września 1958 roku w katedrze na Wawelu został konsekrowany na biskupa ks. Karol Wojtyła. Kardynał Stanisław poświęcił nam kilkanaście minut na serdeczną rozmowę. Wspomniał dzisiejszą 64 rocznicę święceń biskupich św. Jana Pawła, którą uczcił odpustową Mszą na Wawelu. Następnie podzielił się doświadczeniem kultu naszego Świętego Rodaka, który rozwija się coraz prężniej po całym świecie. Opowiadał o świadectwach, które płyną do niego z całego świata o cudach zdziałanych przez wstawiennictwo świętego Papieża i prośbach o jego relikwie. Interesował się działaniami Szkoły w Korczynie noszącej imię Świętego i pobłogosławił wszystkie akcje, poczynania na rzecz propagowania nauczania św. Jana Pawła II. Oto pamiątkowe zdjęcia z przekazania relikwii:

 

 

*************************************************************************

 

                                          BISKUP KIELECKI

Jana Pawła II nr 3; 25-025 Kielce

Nr OA - 92/22                                                                               Kielce, dnia 27 września 2022 r.

 

 

                  Komunikat o diakonacie stałym i innych posługach w Diecezji Kieleckiej

 

Z głoszenia Ewangelii zrodził się Kościół. W Kościele Chrystus pozostał i nadal pełni w nim swoje zbawcze dzieło. Czyni to przez ludzi, obdarzając ich różnymi charyzmatami i powołując do różnych posług w Kościele. Jedne posługi ustanawiane są przez święcenia, a więc przez sakramentalne działanie Kościoła takie, jak święcenia biskupie, prezbiteratu i diakonatu zarówno jako etapu do święceń prezbiteratu czy jako diakonatu stałego. Inne natomiast posługi powierzane są świeckim: mężczyznom i kobietom, przez obrzęd ustanowienia ich lektorami, akolitami i katechistami. Każda z tych posług ma do spełnienia w Kościele określone posłannictwo i zadania.

 

Nie są to jednak posługi nowe. Obecne były w Kościele na przestrzeni jego długich dziejów. A tradycja diakonatu stałego sięga aż czasów apostolskich. To bogactwo posług w Kościele nic nie straciło na ważności i wartości, a wręcz przeciwnie, są dla Kościoła także dziś darem służącym realizacji jego posłannictwu w świecie. Wierność bowiem przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie.

 

W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu.

 

Niech Duch Święty udziela naszej diecezji daru nowych powołań do kapłaństwa i diakonatu stałego. Niech łaską dotknie serc kobiet i mężczyzn budząc w nich pragnienie podjęcia posługi lektoratu, akolitatu i katechisty. Niech Duch Święty natchnie łaską odwagi tych, których do posługiwania w Kościele wybiera.

 

             Z pasterskim błogosławieństwem

 

      † Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr OA – 92/22                                                                         Kielce, dnia 27 września 2022 r.

 

Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 2 października 2022 r.

  

                                                                       † Andrzej Kaleta

                                                                       WIKARIUSZ GENERALNY

 

******************************************************************************************************************************************

KURS  DLA  FOTOGRAFUJĄCYCH

I  FILMUJĄCYCH  PODCZAS UROCZYSTOŚCI  KOŚCIELNYCH

14 października 2022 r.

GODZ. 17.00

jest to jedyny termin w tym roku

REFERAT KATECHETYCZNY – AULA I PIETRO

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Kielcach zaprasza osoby chcące filmować lub wykonywać zdjęcia podczas uroczystości religijnych w kościołach, na kurs liturgiczny dla fotografów i kamerzystów. Na kurs zapraszamy kamerzystów i fotografów wyłącznie z diecezji kieleckiej!

Więcej informacji www.diecezja.kielce.pl

Przypominamy iż Konferencja Episkopatu Polski wydała w ubiegłych latach stosowne dokumenty. Nikt bez ważnego certyfikatu i aktualnej legitymacji (na odwrocie jest data i pieczęć Kurii Diecezjalnej) nie może wykonywać zdjęć i filmów w budynkach sakralnych podczas Mszy św. i nabożeństw.

(Prosimy o umieszczenie tej informacji w gablocie parafialnej i podanie wiernym do wiadomości w ogłoszeniach).

ks. Marcin Boryń

 

***************************************************************************************

Konferencja dla małżonków wygłoszona przez P-wa Grzybowskich z okazji Dnia Męża i Żony w dniu 10 lipca br. jest na naszej stronie internetowej (w zakładce: TRANSMISJA ONLINE). Zachęcam do jej wysłuchania zarówno małżonków jak i młodych, narzeczonych ...

 

 

************************************************************************************************** 

......................................................................................

 

Przygotowanie do Bierzmowania:

 

 

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i nałożenie ręki szafarza (biskupa) dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który udziela swoich darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy (umiejętności), bojaźni Bożej, pobożności oraz daje On moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, otrzymane dary, umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

 

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15),
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
  • udoskonala naszą więź z Kościołem,
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

 

 MODLITWA za przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

Duchu Święty, który przez chrzest uczyniłeś ich dziećmi Bożymi i chrześcijanami, racz zstąpić na nich w sakramencie bierzmowania, jak zstąpiłeś na Apostołów w dniu Zielonych Świąt. Zamieszkaj na zawsze w ich duszy z Twoimi darami. Udziel im daru mądrości i rozumu, daru rady i męstwa, daru umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Spraw, aby ubogaceni pełnią darów tego Ducha, odważnie wyznawali swoją wiarę, bronili jej i według niej żyli. Natchnij ich duchem apostolskim, żeby byli w dzisiejszym świecie dzielnymi świadkami Chrystusa, Pana naszego.

Amen.